კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

17 მაისი, 2018
12:00 სთ
38/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოლია აწკარუნაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112839535) (გადმოტანილია 4.05.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
38/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დემურ გელაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3462739) (გადმოტანილია 4.05.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
38/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცინო ბერაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N224637) (გადმოტანილია 4.05.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
38/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეილა გოხელაშვილსა (აბ.№207925) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
38/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ლაცაბიძესა (აბ.№452375) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
38/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა ფურცელაძესა (აბ.№460594) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
38/7
ზეპირი მოსმენა ,,. მოქალაქე ზაურ მგალობლიშვილსა (აბ.№122344) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
38/8
ა(ა)იპ ,,სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯსა“ (აბ. №579205) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ. (ახალი მომხმარებლის ქსელზე მიერთება). (გადმოტანილია 4.05.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
38/9
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე მერი სამხარაძის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
38/10
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,სისტემების“) კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
38/11
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,მწვანე კუბის“) კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
38/12
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე გივი გაგნიძის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
38/13
„მომხმარებლის (შპს „სამშენებლო კომპანია მენუმენტმშენი“ ) ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
38/14
„მომხმარებლის (შპს „გ.თ.გ. ჯგუფი“) ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ”.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
38/15
„ახალი მომხმარებლის (შპს „სკინჩის“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
38/16
„ახალი მომხმარებლის (შპს „BUILD TERRITORY”-ის კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
38/17
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ." (სს „ენერგოკავშირი“ და შპს "ეს-ჯი გაზ-კომპანი")
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
38/18
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (შპს „ვარკეთილაირი“ და შპს „ტაბა)(გადმოტანილია 27.04.2018 და 10.05.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
38/19
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ" ( სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიასთვის“ )
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
38/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ მირიანაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
38/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ემზარ შერმადინსა (აბ №3100659626) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
38/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია მინდელი–ბენაშვილსა (აბ №951576270 და შპს „რუსთავის წყალს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
38/23
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
38/24
„ახალი მომხმარებლის, გიორგი დეკანოსიძის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
38/25
„ახალი მომხმარებლის, დოდო წულუკიძეს კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
38/26
„ახალი მომხმარებლის, თამილა გუგეშაშვილის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების პერიოდის -ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
38/27
მოქალაქე ,,ნესტორ ედიბერიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N2403599)
წარადგენს: კობა კობაური,
38/28
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე მამუკა გრძელიშვილსა და შპს „რუსთავის წყალს“ შორის არსებული დავის შესახებ.(გადმოტანილია 10.05.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ტრისტან ბენაშვილი,
38/29
,,მოქალაქეებს - მერი ენდელაძეს, ალექსანდრე მაჭარაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N3102470360) (გადმოტანილია 10.05.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
38/30
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,