კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

18 მაისი, 2018
12:00 სთ
38/1
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (შპს „ვარკეთილაირი“ და შპს „ტაბა)(გადმოტანილია 27.04.2018 და 10.05.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,