კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

30 მაისი, 2018
12:00 სთ
41/1
,,ზეპირი მოსმენა „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე სს “თელასის“ მოთხოვნის შესახებ." (გადმოტანილია 29.03.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
41/2
,,ზეპირი მოსმენა „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე სს “ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის შესახებ." (გადმოტანილია 29.03.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
41/3
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემა."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
41/4
„საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „ვარკეთილაირის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)(გადმოტანილია 25.05.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
41/5
„საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კომისიის დადგენილების პროექტი (შპს „ტაბას“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით) (გადმოტანილია 25.05.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,