კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

8 ივნისი, 2018
12:00 სთ
44/1
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის № 20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
44/2
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
44/3
„ახალი მომხმარებლის (შპს „სხივის“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
44/4
„ახალი მომხმარებლის (შპს „ორბი ბიზნესცენტრის“ კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
44/5
„ახალი მომხმარებლის (კახა აბაშიძის კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
44/6
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე ნიკოლოზ ბოშიშვილის კუთვნილი ობიექტის მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ .
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
44/7
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ნიუ გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
44/8
„ახალი მომხმარებლის, ავთანდილ იოსებაძეს კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 1.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
44/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯურხა ცეცხლაძესა (აბ. N754869164 (N3944708) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 1.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
44/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალქე დავით ჯალაბაძესა (აბ. N753804166 (N1386351) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებულიდავის შესახებ."(გადმოტანილია 1.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
44/11
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ვახტანგ კურტანიძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 1.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
44/12
ზედპირი მოსმენა ა(ა)იპ „ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტსა“(აბ. N756186233) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 24.05.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
44/13
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,გოგა 2006"-სა და შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 1.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
44/14
,,მოქალაქე მურთაზ ორმოცაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N315276)(გადმოტანილია 1.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
44/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია გელაშვილსა (აბ №751176855) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 1.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
44/16
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე ვალერიანე ქოჩიაშვილსა (აბ. №753950861) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.(გადმოტანილია 18.04.2018 და 1.06.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
44/17
ზეპირი მოსმენა შპს ,,გლდანი სითისა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 1.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,