კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

14 ივნისი, 2018
12:00 სთ
46/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე ხეჩანოვასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N751822976 (1889406)) (გადმოტანილია 1.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
46/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ საათაშვილსა (აბ.№3102707025) და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
46/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ მგელაძესა (აბ.№3100810653) და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
46/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოე ჯინჭარაძესა (აბ.№3100810540) და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
46/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თენგიზ ასათიანსა და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზე." (აბ.№115302)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
46/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი კონჭოშვილსა და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზე." (აბ.№260459
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
46/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეილა ლომიძესა და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე." (აბ.№3100574839)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
46/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თენგიზ კაკაბაძესა და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე." (აბ.№3102686495)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
46/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კარლო ხიდეშელსა და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე. (აბ.№3101008414)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
46/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: ნინო ახალაშვილს (აბ. N3482992), ფატი ბაღაშვილს (აბ. N3513707), ნატალია ბოჩაროვას (აბ. N3507150), ევგენია გვრიტიშვილს (აბ. N33482884), დიანა ვარდუაშვილს (აბ.N3482978), ოლეგი თეთრუაშვილს (აბ. N3507310), ეკატერინე სუარიშვილს (აბ. N3483056), ნაზი ღურბელაშვილს (აბ. N3483021), თამარ ჩიტაურს (აბ. N3482803), ვეფხვია წიკლაურს (აბ. N3506319), ლარისა წყარუაშვილსა (აბ. N3482799) და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
46/11
ზეპირი მოსმენა ,,.მოქალაქე ბონდო ბზიკაძესა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N3022802)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
46/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თემურ თედიაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. N754240565)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
46/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცისმარი არაბულსა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3266317)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
46/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი აივაზოვსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ. 755433324)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
46/15
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 24 მაისის N39/5 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: კობა კობაური,
46/16
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე აკაკი ჯაფარიძის კუთვნილი ობიექტის მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ .
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
46/17
„ახალი მომხმარებლის, შპს „სტელლარრის“ ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
46/18
„მომხმარებლის, (იბა „კეკელიძე“ 62-ის) ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
46/19
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,მაქრო ქონსთრაქშენის“ კუთვნილი ობიექტების ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
46/20
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,მაქრო ქონსთრაქშენის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
46/21
„მომხმარებლის (აბრაჰამ კარაპეტიანი) ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
46/22
„ახალი მომხმარებლის, თამთა შუკაკიძის კუთვნილი ობიექტისნ ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
46/23
შპს „ინტერ გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
46/24
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 22 მარტის №22/9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
46/25
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
46/26
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,