კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

8 ივნისი, 2018
12სთ
43/1
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე მამუკა სურმავასა და შპს „რუსთავის წყალს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
43/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალქე კახაბერ სირაძესა (აბ. 754665536) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
43/3
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „მწვანე კუთხე“–სა (აბ. №754325604) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,