კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

15 ივნისი, 2018
12:00 სთ
47/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ნიკოლოზ ლოლაძეს, ალექსანდრე ლიპარტელიანს, კახაბერ ჩიქვინიძეს, მიმი ჩიქვინიძეს, ეკატერინე რუსიტაშვილს, ირმა ჩილინდარაშვილს, ლიალია კენჯიას, ლელა მამალაძეს, დავით შარვაძეს, ნინო ჯეჯელავას, მაია შეყელაძეს, დავით ნინიძეს, ნიკოლოზ ჩხაიძეს, გიორგი გვიანიშვილს, რუსუდან ტყეშელაშვილს, ზაალ ფირცხალავას, თორნიკე გოგებაშვილს, თინათინ შუბლაძეს, ირინა ზურაბაშვილს, ნანა იოსავას, მანანა კუპრაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 7.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
47/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ქოსაშვილსა (აბ.№3101911236) და და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 7.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
47/3
,,მოქალაქე ლიანა ფურცელაძესა (აბ.№460594) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზე კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(გადმოტანილია 17.05.2018 და 7.06.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/4
,,მოქალაქე გურამ ჭუმბურიძესა (აბ. №755975220) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება."(გადმოტანილია 7.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
47/5
,,შპს „მწვანე კუთხე“–სა (აბ. №754325604) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 7.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
47/6
,,მოქალაქე მაია გელაშვილსა (აბ №751176855) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 1.06.2018 და 8.06.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
47/7
,,მოქალაქე ვალერიანე ქოჩიაშვილსა (აბ. №753950861) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 18.04.2018, 1.06.2018 და 8.06.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
47/8
,,მოქალქე კახაბერ სირაძესა (აბ. 754665536) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 7.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
47/9
ზეპირი მოსმენა შპს ,,გლდანი სითისა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 1.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
47/10
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის № 20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.(გადმოტანილია 8.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
47/11
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,