კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

21 ივნისი, 2018
12:00 სთ
49/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თორნიკე თვალაბეიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756345364)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაალ სებისკვერაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756358091)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასილ ნინუასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756289693)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
49/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა მარგიანსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N296343)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ბერაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N31005735897)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა გოგიბერაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3100748612)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნარგიზ რამიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3102735085)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაზი ზედაშიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3100457027)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ფირცხალავასა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N310038908)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე დავითაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1591842)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
49/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კარლო ხიდეშელსა და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე. (აბ.№3101008414) (გადმოტანილია 14.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/12
,,მოქალაქე თენგიზ ასათიანსა და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზ. კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება." (აბ.№115302) (გადმოტანილია 14.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ნიკოლოზ ლოლაძეს, ალექსანდრე ლიპარტელიანს, კახაბერ ჩიქვინიძეს, მიმი ჩიქვინიძეს, ეკატერინე რუსიტაშვილს, ირმა ჩილინდარაშვილს, ლიალია კენჯიას, ლელა მამალაძეს, დავით შარვაძეს, ნინო ჯეჯელავას, მაია შეყელაძეს, დავით ნინიძეს, ნიკოლოზ ჩხაიძეს, გიორგი გვიანიშვილს, რუსუდან ტყეშელაშვილს, ზაალ ფირცხალავას, თორნიკე გოგებაშვილს, თინათინ შუბლაძეს, ირინა ზურაბაშვილს, ნანა იოსავას, მანანა კუპრაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 7.06.2018 და 15.06.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
49/14
სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
49/15
„ზეპირი მოსმენა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკმარისი სიმძლავრის არარსებობის გამო გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნებზე“.(გადმოტანილია 7.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
49/16
„ზეპირი მოსმენა ქ. ბათუმში საკმარისი სიმძლავრის არარსებობის გამო გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნებზე“.(გადმოტანილია 7.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
49/17
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის № 20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.(გადმოტანილია 8.06.2018 და 15.06.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
49/18
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,