კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 ივნისი, 2018
12:00 სთ
50/1
ზეპირი მოსმენა შპს „ინტერ გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
50/2
შპს „ინტერ გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
50/3
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
50/4
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
50/5
„ზეპირი მოსმენა ქსელის წესების მოთხოვნების გადავადების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
50/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასილ ნინუასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N756289693)(გადმოტანილია 21.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
50/7
,,მოქალაქე ხათუნა ფირცხალავასა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N310038908)(გადმოტანილია 21.06.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
50/8
„ზეპირი მოსმენა ქ. ბათუმში საკმარისი სიმძლავრის არარსებობის გამო გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნებზე“.(გადმოტანილია 7.06.2018 და 21.06.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
50/9
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის № 20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.(გადმოტანილია 8.06.2018,15.06.2018 და 21.06.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,