კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 სექტემბერი, 2016
64/1
,,ქსელის წესების" ცალკეული მოთხოვნების გადავადების თაობაზე სს ,,ენეროგო-პრო ჯორჯიას" მოტხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ" კომისიის 2015 წლის 1 ოქტომბრის №54/51 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (გადმოტანილია 7.07.2016; 13.07.2016;და 25.07.2016 სხდომებიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
64/2
,,ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
64/3
სს „ენერგო–პრო ჯორჯიას” მიერ 2014 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე” საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2015 წლის 24 ივლისის №39/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“;
წარადგენს: ლია გვაზავა,
64/4
სს „ენერგო–პრო ჯორჯიას” მიერ 2015 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე” საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 18 აპრილის №26/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“;
წარადგენს: ლია გვაზავა,
64/5
“სს „თელასის” მიერ 2015 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე” საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 18 მარტის №18/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“;
წარადგენს: ლია გვაზავა,
64/6
„ელექტროენერგიის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების პროექტი.
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
64/7
ზეპირი მოსმენა ქ. თბილისის გამანაწილებელ ქსელში ჭარბად ოდორიზირებული ბუნებრივი გაზის მიწოდების თაობაზე
წარადგენს: ივანე პირველი,
64/8
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ".
წარადგენს: რამაზ ნანიკაშვილი,
64/9
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა ,,კალაუბნის 22'-სა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება (გადმოტანილია 13.09.2016 და 21.09.2016 სხდომებიდან)
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
64/10
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
64/11
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,