კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

12 ივლისი, 2018
14:00 სთ
54/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ლუტიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N320513)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
54/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა ჯახველაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N381204)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
54/3
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ლევან ხარებაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N425212)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
54/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით გვრიტიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102216225)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
54/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ არაბულსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112539382)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
54/6
,,მოქალაქეებს - დარეჯან მეტრეველს, ლევან სუხიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ.N448709) (გადმოტანილია 5.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
54/7
,,მოქალაქე თამაზ იონანიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N3100810447)(გადმოტანილია 5.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
54/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ვენერა ზეიკიძეს (აბ.N3506339), ნინო წიკლაურს (აბ.N3483102) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომნარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
54/9
შპს ,,ძველ წლებსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N751014063)(გადმოტანილია 5.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
54/10
ზეპირი მოსმენა ,,,,მოქალაქეებს: მამუკა ქავთარაშვილს (აბ. №1112454427), გივი ავსაჯანაშვილს (აბ. №1112446905), მამუკა არაბულს (აბ. №1112470483), ნუგზარ არაბულს (აბ. №1112455122), მინდია არაბულს (აბ. №1112444992), კობა არაბულს (აბ. №1112442649), ოთარ არაბულს (აბ №1112470472), ლევან არაბულს (აბ №1112470519), გორდა არაბულს (აბ №1112470450), შალვა არაბულს (აბ №1112445027 ავთანდილ არაბულს (აბ №1112470461), ზეზვა არაბულს (აბ №1112449782), დავით არაბულს (აბ. №1112470575), პაატა არაბულს (აბ №1112446574), ტარიელ არაბულსა (აბ №1112446585) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
54/11
,,მოქალაქე თორნიკე ვაჩნაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ - თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 5.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
54/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელდარ დიასამიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ.N4989025)
წარადგენს: კობა კობაური,
54/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიდია ყურაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ.N1394976)
წარადგენს: კობა კობაური,
54/14
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ბაუ სტარ-ვ"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ.N754841056)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
54/15
ზეპირი მოსმენა შპს ,,სვიიტსტარსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებულინ დავის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
54/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალქე ომარ ფურცხვანიძესა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე. (აბ. N3100499) (გადმოტანილია 5.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
54/17
ზეპირი მოსმენა „შპს „ინტერ გაზის“ განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
54/18
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების ნშესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ." (სს „საჩხერეგაზი“)
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
54/19
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
54/20
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ავჭალას“ კუთვნილი ობიექტის მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ .
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
54/21
„ახალი მომხმარებლის, შპს „კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ“-ის კუთვნილი ობიექტის მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ .
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
54/22
„სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ შეთანხმების მიზნით „წარმოდგენილი სისტემის ნულოვანი მდგომარეობიდან აღდგენის ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების“ განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
54/23
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
54/24
„ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ“ კომისიის 2015 წლის 29 ოქტომბრის №57/72 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
54/25
„ზეპირი მოსმენა ქ. ბათუმში საკმარისი სიმძლავრის არარსებობის გამო გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნებზე“.(გადმოტანილია 7.06.2018, 21.06.2018 და 5.07.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
54/26
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ დაჯარიმების შესახებ“.(გადმოტანილია 5.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
54/27
,,მოქალაქე გელა პატიაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N1588650) (გადმოტანილია 5.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/28
ზეპირი მოსმენა ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზსა" და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 2.07.2018 და 5.07.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ქართლელიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3095055)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ჩხუბიანაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3093293)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზისადარ ლომთაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100588)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ გრიგოლაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3377857)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლილი აბუსერიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3381118)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ დვალსა და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N126/78150)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დარეჯან ჯაფარიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1362484)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/36
ზეპირი მოსმენა ამხანაგობა ,,დიღომი 2017"-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3314470 და N3314461)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე თორდიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2315239)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როინ შერმაზანაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0426747)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რაისა ხოხობაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2569410)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/40
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,აკადემიკოსსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3571245 და N3571227)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იოსებ ზუკაკიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2071858)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ვარამაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1591762)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ ლოლუასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2671237)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სიმონ გელაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3462693)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით შეწირულსა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N4110124200)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/46
ზეპირი მოსმენა ,,ამხანაგობა გლდანი 2005"-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N251347)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ბორტიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2425968)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლაურა გრიგორიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0520145)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სილვა ხაჩატრიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0281439)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ჩიტაურსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1667388)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაირა პატაშურსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2403811)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაზიბროლა ფხალაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0597544)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - დავით გორდელაძესა, ირაკლი გორდელაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1597187)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსი ხაჩატურიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3946332)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელენე კარიბოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1182062)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/56
ზეპირი მოსმენა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,პლატო 2014"-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0644761)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მადლენა გვათუასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1620026)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ ტალაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1719144)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირინე ჭარბაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2684759)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჩენ ესთერსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1460519)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალერიან ლომიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N5557630)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/62
ზეპირი მოსმენა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ჩვენი ეზო 2"-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0482098)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/63
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი პაპაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0638714)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/64
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დალი ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1114365036)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/65
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ბეჟაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3100674885)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/66
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო გუგეშაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3182736)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/67
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი დავითაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3483781)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/68
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით იმერლიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3064665)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/69
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აკაკი კუსრაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3483761)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/70
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია მჭედლიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3060547)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/71
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა როსტომაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3093630)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/72
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლილი ყურაშიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3063668)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/73
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეა ყრინტაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3091778)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/74
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოფიკო ღაღანიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3265350)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/75
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახაბერ მტირალიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3092520)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/76
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ზაქარიაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3065042)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/77
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნონა გახუტელაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3483732)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/78
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცინო ჯავახიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3065040)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/79
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ძეგლიგაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3191153)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/80
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ჯუგაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3130496)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/81
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აბრამ ფეტვიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3186615)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/82
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი შუქურაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3130464)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/83
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტელმან მაღალაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3128827)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
54/84
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატის საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 14 იანვრის №2/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ირინე ინანეიშვილი,
54/85
„მომსახურების ხარისხის წესების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის - კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
54/86
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთი დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
54/87
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,