კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

19 ივლისი, 2018
12:00 სთ
58/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აიდა მხითარიანსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის თაობაზე." (აბ. N2902128)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
58/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაკა ლეონიძე-ლაშქარავასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის თაობაზე." (აბ. N115844)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
58/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ ტეტუნაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის თაობაზე." (აბ. N3102673673)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
58/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ჭელიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის თაობაზე." (აბ. N3102483172)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
58/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ცერცვაძე (აბ.№1112253890) და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
58/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ხათუნა ფოცხვერიას, ვალერი ხუციძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის თაობაზე." (აბ. N3100245420)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
58/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა ჯახველაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N381204) (გადმოტანილია 12.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
58/8
,,ინდივიდუალურ მეწარმე ლევან ხარებაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N425212) (გადმოტანილია 12.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
58/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით დემეტრაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის თაობაზე." (აბ. N1680826)
წარადგენს: კობა კობაური,
58/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსლან დანელოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის თაობაზე." (აბ. N0169588)
წარადგენს: კობა კობაური,
58/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელენე ოქროპირიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის თაობაზე." (აბ. N1680826)
წარადგენს: კობა კობაური,
58/12
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ნატალია ტატიაშვილსა (აბ. N751905076) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
58/13
ზეპირი მოსმენა შპს „სამშენებლო ინვესტიციებსა“ (აბ. N754556673) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
58/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ბაღათურიასა (აბ. N3048012) და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
58/15
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე ნატალია მანჯავიძესა და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ (№5799228).
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
58/16
ზეპირი მოსმენა ,,ა(ა)იპ თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანებასა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
58/17
ზეპირი მოსმენა შპს „ორჯ ორთაჭალასა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
58/18
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 24 მაისის №39/9 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ”.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
58/19
,,მოქალქე ომარ ფურცხვანიძესა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N3100499) (გადმოტანილია 5.07.2018 და 12.07.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
58/20
„ახალი მომხმარებლის (შპს „ჩემი ოფისი“) ობიექტის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების საფასურის განახევრების გაუქმების თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
58/21
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
58/22
ზეპირი მოსმენა სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
58/23
ზეპირი მოსმენა „შპს „ინტერ გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
58/24
„გაზიფიცირებულ დასახლებათა ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 3 ნოემბრის №43/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
58/25
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნული კომისიის აპარატში დასაქმებულ პირთა გადაყვანისა და დაწინაურების წესის დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: თეონა ლოლაძე,
58/26
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნული კომისიის აპარატში დასაქმებულ პირთა წახალისების წესის დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: თეონა ლოლაძე,
58/27
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ.“
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
58/28
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულნ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,