კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

26 ივლისი, 2018
12:00 სთ
61/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი გაბელიასა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე. (აბ №751104142)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
61/2
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ქარექს რენთ"-სა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
61/3
ზეპირი მოსმენა შპს „სანს აი“–სა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
61/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით გოცირიძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
61/5
ზეპირი მოსმენა შპს „კეტა“–სა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
61/6
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „ჯითი თაუერსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N756330560)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
61/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: მერაბ სუჯაშვილს (აბ.№1112453459), დიმიტრი შიოლაშვილს (აბ. №1112459683), მერი სამქანაშვილს (აბ. №1112455963), გია კაზალიკაშვილს (აბ.№1112441498), ფლორა ქოქიაურს (აბ. №1112468673), გენადი ბაზალს (აბ. №1112440215), ომარ ჩქარეულს (აბ.№1112468844), მანანა ფიცხელაურს (აბ.№1112442796), ირაკლი ფიცხელაურს (აბ.№1112458114), თამარ ფიცხელაურს (აბ.№1112450640), ნასყიდა ვარძუკაშვილსა (აბ.№1112449441) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
61/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალქე ციური სარალიძესა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე. (აბ. N3011693)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
61/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: მიხეილ ავსაჯანაშვილს (აბ №1112446541), ზინაიდა თეგეტავას(აბ №1112455268), მინდია ჩაბაიძეს (აბ №1112448280), შაქრო გუჯარაიძეს (აბ.№1112458443), თინა გუჯარაიძეს (აბ №1112448850), მანანა გუჯარაიძეს (აბ.№111245841), არჩილ ქავთარაშვილს (აბ.№1112466762), გივი გომიაშვილს (აბ.№1112457852), კახა სუჯაშვილს (აბ №1112449635), ბესიკ სამქანაშვილს (აბ.№1112450559), ილია აქიაშვილს (აბ №1112446756), ბესიკ ქირიკაშვილს (აბ.№1112453175), პავლე ქუშაშვილს (აბ №1112453437), რამაზ ქუშაშვილს (აბ.№1112467809), კობა ჩიბაშვილსა (აბ №111244413) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
61/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი თულაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას “ შორის არსებული დავს თაობაზე. (აბ. №3074047)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
61/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ცერცვაძე (აბ.№1112253890) და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე.(გადმოტანილია 19.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
61/12
,,მოქალაქეებს - ხათუნა ფოცხვერიას, ვალერი ხუციძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. N3100245420)(გადმოტანილია 19.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
61/13
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ნატალია ტატიაშვილსა (აბ. N751905076) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 19.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
61/14
ზეპირი მოსმენა შპს „სამშენებლო ინვესტიციებსა“ (აბ. N754556673) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 19.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
61/15
„ქ. ბათუმში მოსალოდნელი დატვირთვის გამო მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადებაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
61/16
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელი დატვირთვის გამო მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადებაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
61/17
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე კახაბერ ჩლაიძის კუთვნილი ობიექტის) ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
61/18
„ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე დავით ეპიტაშვილის კუთვნილი ობიექტის) ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
61/19
„ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
61/20
„მომხმარებლის (სსიპ „ქალაქ მარნეულის N5 საჯარო სკოლა“) ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
61/21
„მომხმარებლის (სს „მაუდი“) ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 20.07.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
61/22
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში (შემდგომში - დადგენილება) ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
61/23
„ზეპირი მოსმენა „საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,
61/24
„ზეპირი მოსმენა „გარანტირებული სიმძლავრის გაყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,
61/25
„ზეპირი მოსმენა „გარანტირებული სიმძლავრის ყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,
61/26
„ზეპირი მოსმენა „საბალანსო ელექტროენერგიის ყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 24 მაისის №36/32 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,
61/27
„საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 12 დეკემბრის № 34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
61/28
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,