კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

16 აგვისტო, 2018
12:00 სთ
65/1
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქეებს: ზაქარია არაბულს (აბ. №1112441001), ვაჟა ღუდუშაურს (აბ№1112444663), ლალი გელაშვილს (აბ. №1112443775), ანზორ ნიჟარაძეს (აბ.№1112465442), ნიკოლოზ ფირანიშვილს (№0002448177), ავთანდილ დავითაშვილმა (აბ. №1112463495), ბესიკი ბულაშვილს (აბ. №1112447198), კობა გელაშვილს (აბ. №1112449098), ვარა აქიაშვილს (აბ. №1112465022), თამარ აქიაშვილს (აბ. №1112445414), გიორგი ღუდუშაურს (აბ.№1112445813), ვაჟა პაპიაშვილს (აბ.№1112449123), მიხეილ შიოლაშვილს (აბ. №1112448510), ოლა ბადაშვილს (აბ. №1112470289), ლალი გუჯარაიძეს (აბ. №1112470449), გიორგი ფირანიშვილს (№1112450069), გელა საბაურს (№1112440976), ვეფხია საბაურს (№1112457943), ვანო საბაურს (№1112443582), თამაზ საბაურს (№1112450913), ქრისტეფორე საბაურს (№1112469220), ნიკოლოზ სეთურიძეს (№3100360831), რამაზ სეთურიძეს (№3100360795), ნოდარ ჯაღმაიძეს (№3100360307), ოთარ ჯაღმაიძეს (№3100360352) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
65/2
მოქალაქე ევგენია აწკარუნაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.(აბ№1112255471)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
65/3
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე მედეა ზაუტაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.№3100968733) (გადმოტანილია 02.08.2018 და 09.08.2018 სხომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
65/4
ზეპირი მოსმენა, სს „ფანდ ინვეთმენთსა“ და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ (აბ.№3463807).
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
65/5
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე ნანა ბეგიაშვილსა და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე. (აბ №2112797854) (გადმოტანილია 02.08.2018 და 09.08.2018 სხომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
65/6
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე სოფიო გაბუნიასა და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზე. (აბ.№472108)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
65/7
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე ნინო კვიტაშვილსა და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის დავის თაობაზე. (აბ.№238454)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
65/8
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე თამარ აწკარუნაშვილსა და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე. (აბ.№1112251153
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
65/9
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე ლევან აწკარუნაშვილსა და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე. (აბ.№1112259215)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
65/10
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე გიორგი ეკალაძესა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე. (აბ.№3102848207)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
65/11
ზეპირი მოსმენა, ააიპ ,,სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაციასა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
65/12
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე უჩა ტაბატაძესა და სს ,,საქორგგაზს “ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
65/13
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე ალექსი ბუთურიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
65/14
მოქალაქეებს: ქეთო ხაიკაშვილს (აბ №1112450695), სოფიო ყაჭეიშვილს (აბ №1112762000), ომარ არაბულს (აბ №1112470542), დავით მარსაგიშვილს (აბ №1112452301), გიორგი სამქანაშვილს (აბ№1112444914), ხვიჩა სამქანაშვილს (აბ№1112451333), იორამ სამქანაშვილს (აბ №1112444903), არჩილ ავსაჯანიშვილს (აბ№1112457066), ნოდარ გუჯარაიძეს (აბ №1112445369), დავით ღუდუშაურს (აბ№1112457829), სოსო ბუთხუზს (აბ №1112445141), გურამ პაპიაშვილს (აბ №1112455850), ავთანდილ პაპიაშვილს (აბ №1112442967), მამული პაპიაშვილს (აბ №1112440669), ციალა რაზმაძეს (აბ №1112468105), ნელი ხაიკაშვილს (აბ №1112467989), გოგი ბუჩუკურს (აბ №1112454611), ელგუჯა ბუჩუკურს (აბ №1112454622), ნუგზარ ჩქარეულს (აბ №1112445766), მანუჩარ კობიაშვილსა (აბ №1112469936) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
65/15
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე არჩილ ლურსმანაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
65/16
„გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ“ განაცხადის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2011 წლის 22 ნოემბრის #30/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“. (გადმოტანილია 09.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
65/17
„ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
65/18
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მოსალოდნელი დატვირთვის გამო მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადებაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.( გადმოტანილია 26.07.2016, 02.08.2018 და 09.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
65/19
„ქ. ბათუმში მოსალოდნელი დატვირთვის გამო შპს „რენესანს დეველოპმენტ გრუპის“ ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
65/20
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტში ცვლილების დამტკიცების შესახებ“
წარადგენს: ნათია ქამუშაძე,
65/21
„ზეპირი მოსმენა „თბილისის თვითმმართველი ერთეულისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ელექტროენერგიით საიმედო მომარაგების თაობაზე“
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
65/22
ზეპირი მოსმენა „აჭარის რეგიონის ელექტროენერგიით საიმედოო მომარაგების თაობაზე“
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
65/23
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
65/24
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,