კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

23 აგვისტო, 2018
12:00 სთ
66/1
მოქალაქე ევგენია აწკარუნაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.(აბ№1112255471) (გადმოტანილია 16.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
66/2
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე თამარ აწკარუნაშვილსა და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.№1112251153) (გადმოტანილია 16.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
66/3
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე ალექსი ბუთურიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე. (გადმოტანილია 16.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
66/4
ზეპირი მოსმენა, ააიპ ,,სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაციასა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე. (გადმოტანილია 16.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
66/5
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე ივანე გაბარაშვილსა და შპს "სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე. (აბ.1114598388)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
66/6
ზეპირი მოსმენა,მოქალაქე რუსლან დანელოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.(აბ.№0169588)
წარადგენს: კობა კობაური,
66/7
ზეპირი მოსმენა, შპს ,,ჯეოსელსა“ და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: კობა კობაური,
66/8
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე აველი ლობჟანიძესა და სს „თელას“ შორის არსებული დავის შესახებ“ (აბ.№1589463)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
66/9
ზეპირი მოსმენა,მოქალაქე ლია ფაჩულიასა და სს „თელას“ შორის არსებული დავის შესახებ“ (აბ.№5195488)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
66/10
ზეპირი მოსმენა, შპს „ჯი აი გრუპსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.(აბ. N755032214)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
66/11
ზეპირი მოსმენა, შპს „ველიამინოვსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.(აბ. N751084906)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
66/12
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე ბონდო ბზიკაძესა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.(აბ. N3022802)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
66/13
ზეპირი მოსმენა, შპს „LeDa & Co“-სა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.(აბ. N754556673)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
66/14
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე ლევან ციცქიშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. N755854993)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
66/15
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე არჩილ ლურსმანაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ. (გადმოტანილია 16.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
66/16
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთი დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
66/17
,,ზეპირი მოსმენა შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ სალიცენზიო პირობების დარღვევის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
66/18
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,თაუერის“ კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
66/19
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,გასგო მოტორსის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
66/20
„ახალი მომხმარებლის (თედო ხოსროშვილის კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
66/21
„ახალი მომხმარებლის (ასსილხან ჟუგინისსოვის კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
66/22
„მომხმარებლის (შპს „რომეო 2009“-ს) ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
66/23
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ჰაუსარტ ლუქსი“-ს კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდისთაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
66/24
„ახალი მომხმარებლის, შპს „სმარტ ტექნოლოჯი“-ს კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
66/25
ზეპირი მოსმენა საკითხზე „ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის ქვესადგურებში თავისუფალი სიმძლავრეების დადგენისას ქსელის დაგეგმვის კრიტერიუმების გამოყენების მართებულობის შესახებ“
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
66/26
„ზეპირი მოსმენა „თბილისის თვითმმართველი ერთეულისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ელექტროენერგიით საიმედო მომარაგების თაობაზე“ (გადმოტანილია 16.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
66/27
ზეპირი მოსმენა „აჭარის რეგიონის ელექტროენერგიით საიმედოო მომარაგების თაობაზე“. (გადმოტანილია 16.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
66/28
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე შპს „სოკარ გაზ ექსპორტ–იმპორტის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
66/29
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
66/30
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
66/31
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
66/32
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,