კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

30 აგვისტო, 2018
12:00 სთ
68/1
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე ბესიკ ბურდილაძესა და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე. (აბ.№320637)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
68/2
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე გიორგი ირემაშვილსა და სს „საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.(აბ. №3102314974)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
68/3
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე მერი გუმბერიძესა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე. (აბ. №3100345067)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
68/4
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე ჯამბულ კომახიძესა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.(აბ.№1114074067)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
68/5
ზეპირი მოსმენა, შპს „ბათუმის სამედიცინო ცენტრსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“ (№6210187541)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
68/6
ზეპირი მოსმნეა, მოქალაქეებს: კობა მარსაგიშვილს (აბ №1112463213), ბორის მარსაგიშვილს (აბ №1112463086), გიორგი მარსაგიშვილს (აბ №1112443161), ნუგზარ ფიცხელაურს (აბ№1112469663), ვახტანგ ფიცხელაურს (აბ №1112442331), გრიგოლ ფიცხელაურს (აბ№1112446040), გივი ყამარაულს (აბ №1112462940), თამარ ზაქაიძეს (აბ №1113263690),დავით წიკლაურს (აბ №11124455053), ხვიჩა წიკლაურს (აბ №1112468092), რევაზ წიკლაურს (აბ №1112449214), ეთერ ავსაჯანაშვილს (აბ №1112452152), მარეხი გელაძეს(აბ №1112448725), ივანე ჯაღმაიძეს (აბ №3100360261), პავლე ბურდულს (აბ№3100360615), ნატალია ბურდულსა (აბ №3100359122) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
68/7
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე ალექსი ბუთურიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 16.08.2018 და 23.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
68/8
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე ივანე გაბარაშვილსა და შპს "სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე. (აბ.1114598388) (გადმოტანილია 23.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
68/9
ზეპირი მოსმენა, შპს ,,ჯეოსელსა“ და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.(გადმოტანილია 23.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: კობა კობაური,
68/10
ზეპირი მოსმენა, შპს „მწვანე სახლსა“ და სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
68/11
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქეებს: გიორგი ხუციშვილს (აბ. №1112450116), გიორგი მარსაგიშვილს (აბ. №1112463166), ამირან სუჯაშვილს (აბ. №1112441465), ლიანა ავსაჯანაშვილს (აბ.№1112448872), ნუნუ ღუდუშაურს (აბ. №1112463111), ზინა ყამარაულს (აბ.№1112457475), ზურაბ ბუჩუკურს (აბ. №1112454600), გიორგი კაიშაურს (აბ.№3100360626), ვიტალი ბაზღაძეს (აბ. №1112441238), მაყვალა კაიშაურს (აბ.№1113320303), დემური ხუციშვილს (აბ. №1112462234), თენგიზ ხუციშვილს (აბ. №1112443478), ციცია სუჯაშვილსა (აბ. №3100176575) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
68/12
„კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებით დამტკიცებულ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
68/13
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთი დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
68/14
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ბესტ ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
68/15
,,ზეპირი მოსმენა სს ,,თელასის“ მიერ კომისიის გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
68/16
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ხინმინ ინთერნეიშენელ ინვესტმენტ გროუპ ლიმიტიდ“-ის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
68/17
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ნაფარეულის ძველი მარანი“-ს კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
68/18
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 27 აპრილის №30/6 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
68/19
„არაგაზიფიცირებულ დასახლებათა ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
68/20
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
68/21
„ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების“ დამტკიცების შესახებ.(გადმოტანილია 29.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
68/22
„საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 12 დეკემბრის № 34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
68/23
ზეპირი მოსმენა საკითხზე „ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის ქვესადგურებში თავისუფალი სიმძლავრეების დადგენისას ქსელის დაგეგმვის კრიტერიუმების გამოყენების მართებულობის შესახებ“ (გადმოტანილია 23.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
68/24
შპს „რუსთავის წყლის“ წყალმომარაგების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ტრისტან ბენაშვილი,
68/25
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე არჩილ ლურსმანაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 16.08.2018 და 23.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
68/26
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,