კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

6 სექტემბერი, 2018
12:00 სთ
71/1
ზეპირი მოსმენა, შპს „LeDa & Co“-სა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.(აბ. N754556673) (გადმოტანილია 23.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
71/2
ზეპირი მოსმენა შპს „ნაფარეულის ძველი მარანსა“ და სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე.(გადმოტანილია 31.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
71/3
ზეპირი მოსმენა, მოქალაქე ბესიკ ბურდილაძესა და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე. (აბ.№320637)(გადმოტანილია 30.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
71/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - თათუში ავსაჯანიშვილს (აბ. №1112447644), გიორგი გუჯარაიძეს (აბ. №1112457328), გრიგორი ქერაშვილს (აბ. №1112460579), ანზორ სუჯაშვილს (აბ. №1112461938), ვაჟა ავსაჯანიშვილს (აბ. №1112441476), შორენა ტუჩაშვილს (აბ. №1112462779), გიორგი ხულელიძეს (აბ. №1112458216), გივი ტუჩაშვილს (აბ. №1112448601), შალვა სისაურს (აბ. №1112463645) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
71/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხატია დემურიშვილსა (აბ. №127567) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
71/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ნინო და ელენე ნატროშვილებსა (აბ. №268103) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
71/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ სებისკვერაძესა (აბ. №405891) და შპს „ყაზტრანსგაზთბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
71/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნატალია ხარებავასა (აბ.№3103289522) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
71/9
ზეპირი მოსმენა „ამხანაგობა „შატბერაშვილის 3/32“-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
71/10
მოქალაქე ეკა თურმანიძესა და სს "ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N6010434202)(გადმოტანილია 31.08.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
71/11
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“ საკითხი.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,