კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 ოქტომბერი, 2016
66/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ ქამხაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0406420)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარგარიტა ნეკერაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1680675)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი შერმაზანაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0407982)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა გელიტაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2712719)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რომანოზ თარაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1710303)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო გუჯეჯიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4654270)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/7
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,აისსა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4248996)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ელიზარაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3415539)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა აზარიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1667468)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მირანდა თორთლაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3964669)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო გიორგაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4905311)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/12
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,იმედსა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4248941)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კიაზო უთმელიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2889413)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირინა ფხალაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2391913)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ხუციშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0253040)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ალაფიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0631016)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ხოხობაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0611234)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ესმა მინდორაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1569127)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ ონიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1625860)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლილი ქვრივიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0121022)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ბახურაულსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1639356)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ სიხარულიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4258378)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ნანიტაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0561797)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელენა ბალანჩივაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0898149)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯემალ ჯავახიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3672671)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯუმბერ მერეკლიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0589465)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციალა კოტაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1624987)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
66/28
ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" კომისიის დადგენილების დამტკიცება (ყოფილი სპს ,,მღებრიშვილის" არეალში შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისთვის" ტარიფის დადგენის/გავრცელების შესახებ)
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
66/29
,,სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციის" რეგულირებადი აქტივების ბაზაში ჩართული აქრივების და მათი ღირებულების ერთიანი პროცედურებითა და მეთოდით დადგენის შესახებ"
წარადგენს: ლია გვაზავა,
66/30
,,ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამტებების შეტანის თაობაზე".(გადმოტანილია 22.09.2016 და 6.10.2016 სხდომებიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,