კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

13 სექტემბერი, 2018
12:00 სთ
73/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - რუსლან გელაშვილს (აბ.№1112460209), ბეჟან ელოშვილს (აბ№1112457442), ვეფხია ელოშვილს (აბ. №1112444936), იური შადურს (აბ. №1112449203), ნოდარ წიკლაურს (აბ.№1112470154), პაატა ხართიშვილსა (აბ.№1112459752) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
73/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: შალვა და თამაზ ვარძელაშვილებსა (აბ. №459009) და შპს „ყაზტრანსგაზთბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
73/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ნიკოლოზ მჭედლიშვილს, ნატო ხოშტარისა (აბ. №472684) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
73/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეა მეფარიშვილსა (აბ. №3102645315) და სს „საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
73/5
მოქალაქე არჩილ ლაზიშვილსა (აბ.№1104077230) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
73/6
,მოქალაქე ზურაბ სებისკვერაძესა (აბ. №405891) და შპს „ყაზტრანსგაზთბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 6.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
73/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფიქრია ბარათაშვილსა (აბ. N756423234) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
73/8
ზეპირი მოსმენა ,,. მოქალაქე გოჩა გელაშვილსა (აბ. N755692144) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
73/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ დუმბაძესა (აბ. N180/28-1) და შპს „ბათუმის წყალს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
73/10
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „გურმანოსა“ (აბ. N751018701) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
73/11
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „საბუდარასა“ (აბ. N751093513) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
73/12
ზეპირი მოსმენა შპს „იქს+X“-სა (აბ. N755600895) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
73/13
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ალექსანდრე შალიკაშვილსა (აბ. N755600895) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
73/14
ზეპირი მოსმენა შპს „პი ემ მოტორს“-სა (აბ. N755565356) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
73/15
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „MBG. LTD“-სა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
73/16
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალური მეწარმე კახა გაბრიჭიძესა (აბ №755288823) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
73/17
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,კვარიათი ლუქსის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
73/18
„ახალი მომხმარებლის, სოფიო ბეგაშვილის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
73/19
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებაზე კომისიის 2018 წლის 12 ივლისის №54/77 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
73/20
„მომსახურების ხარისხის წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებაზე კომისიის 2018 წლის 12 ივლისის №54/76 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
73/21
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
73/22
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ტერა ბილდინგ 2“-ის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
73/23
ზეპირი მოსმენა „ამხანაგობა „შატბერაშვილის 3/32“-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ“. (გადმოტანილია 6.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
73/24
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 23 აგვისტოს N20 დადგენილებით დამტკიცებული ცვლილებების ლიცენზიატების მიერ დროულად ამოქმედებისათვის საჭირო ღონისძიებების თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
73/25
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,