კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

19 სექტემბერი, 2018
12:00 სთ
74/1
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის ქვესადგურებში თავისუფალი სიმძლავრეების დადგენისას ქსელის დაგეგმვის კრიტერიუმების გამოყენების მართებულობის შესახებ“ (გადმოტანილია 23.08.2018 და 30.08.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
74/2
„კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 17 მაისის № 38/17 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
74/3
,,მოქალაქეებს: შალვა და თამაზ ვარძელაშვილებსა (აბ. №459009) და შპს „ყაზტრანსგაზთბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე კომისიის გადაწყვეტილებიოს გამოცხადება. (გადმოტანილია 13.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
74/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ნიკოლოზ მჭედლიშვილს, ნატო ხოშტარისა (აბ. №472684) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.(გადმოტანილია 13.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
74/5
ზეპირი მოსმენა ,,. მოქალაქე გოჩა გელაშვილსა (აბ. N755692144) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.(გადმოტანილია 13.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
74/6
,,შპს „გურმანოსა“ (აბ. N751018701) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება (გადმოტანილია 13.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
74/7
,,შპს „საბუდარასა“ (აბ. N751093513) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება (გადმოტანილია 13.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
74/8
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „MBG. LTD“-სა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.(გადმოტანილია 13.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
74/9
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ტერა ბილდინგ 2“-ის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 13.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
74/10
ზეპირი მოსმენა „ამხანაგობა „შატბერაშვილის 3/32“-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ“. (გადმოტანილია 6.09.2018 და 13.09.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
74/11
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე თამაზ წიქარიშვილსა (აბ №751096575) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,