კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

2 ოქტომბერი, 2018
14:00 სთ
78/1
,,ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიატების, წყალმომარაგების ლიცენზიატების, აგრეთვე ბუნებრივი გაზის მიმწოდებლების (ბუნებრივი გაზის მიმწოდებლები, რომლებიც საცალო მომხმარებელზე ახდენენ ბუნებრივი გაზის რეალიზაციას) შერჩევითი შემოწმების შესახებ."
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
78/2
ზეპირი მოსმენა, შპს „მწვანე სახლსა“ და სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე. (გადმოტანილია 30.09.2018 და 20.09.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
78/3
ზეპიირ მოსმენა ,,მოქალაქე ჰუსეინ ქურთსა (აბ. N751127465) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 20.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
78/4
ზეპირი მოსმენა შპს „ახალ საცხობსა“ (აბ. N756423234) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 20.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
78/5
,,მოქალაქე ნანი სილაგაძესა (აბ.№3102776085) და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 20.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
78/6
,,მოქალაქე გოჩა გელაშვილსა (აბ. N755692144) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილებსი გამოცხადება.(გადმოტანილია 13.09.2018, 19.09.2018 და 20.09.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
78/7
,,მოქალაქე ნანული მეგრელიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე"კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(გადმოტანილია 20.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
78/8
შპს ,,ლაზური. ჯი“-სა (აბ.№4731589) და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 20.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: კობა კობაური,
78/9
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
78/10
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
78/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ გაგანაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3533015)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა ხინჩლაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3186652)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა გაგანაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3186744)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ ბოშაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3186368)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სარა გამრეკელაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129832)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ევა გიგაურსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3186587)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ უძილაურსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3507058)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ გილაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129254)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯიქური მაკაროვსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3510744)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ივერი გილაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3130112)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალერიან ცხაოშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129484)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით მოსახლიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129943)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამილა ბაღაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3060817)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსუდან მერაბიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3094525)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ჯაშიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3510742)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეილა ბაბუხაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3483755)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იროდი კარჭაულსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3063847)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეილა ორკოდაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3095132)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თემურ ბუხრაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3483746)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ივანე მესტვირიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3064347)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბაბალე ცხაოშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3533025)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არკადი უმცროსაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3510734)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მახარე უძილაურსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3130325)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა სვიმონიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3257906)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე უჩა ნაროზაულსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3064589)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა დვალსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3257907)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ მერაბიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3093135)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა ჭიკაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3095178)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა შაშურაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3092024)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ღამბაშიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3063717)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აკაკი ბარდაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3059516)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა ბერიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3094699)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან წიგნაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3514007)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არჩილ ფეიქრიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3064691)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით წიქარაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3060745)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვარა გულბათიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129369)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა ლეფსვერიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3534645)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფარიდა კორნიენკოსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3095003)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთო ბეციაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3483714)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლილი მანოშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3063163)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დარეჯან გრიშიკაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3091773)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნელი ნადაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3525085)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიქტორ ხუცურაულსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129669)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამილა გიგაურსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3186602)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ თურქიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3185997)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოსო დააშაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3191093)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მედიკო ჯერვალიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3533111)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერი გაგანაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129015)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როინი ნადირაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129711)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა სალუქაურსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129500)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
78/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლილი აბუსერიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3381118)(გადმოტანილია 12.07.2018)სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,