კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

3 ოქტომბერი, 2018
14:00 სთ
79/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლაშა რამაზაშვილსა (აბ. N756423234) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 20.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
79/2
ზეპირი მოსმენა სს „ოლდ ენერჯი“-ზე ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის გაცემის შესახებ."
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,