კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

12 ოქტომბერი, 2016
67/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან დონღუზაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4988874)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან გვაზავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3936361)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზინაიდა გურგენაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3920181)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა ბახურაულსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1646124)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათია ჩაჩუასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1565755)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა კობიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3852076)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით დუშაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0174297)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალბერტ ნერსესოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4098354)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ მიქაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3951511)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ გოგუაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4909567)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რომანოზ შინდაგორიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0326221)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ ნემსიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2240417)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მედეა მუმლაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2500840)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სარქის სარქისიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0832969)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან კუპატაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0211522)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანრი ჯიქიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0246870)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ გუდაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1610974)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ ჩაჩავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1722023)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამარა სულაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1728768)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ემილია ჭელიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1632175)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ედუარდ ლეკიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4905400)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ესტატე კორკოტაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0092660)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მადონა წაქაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0729493)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ბერუაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3953877)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როლანდ ლონდარიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4290546)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რიდა მურღვლიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4915998)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რობერტ კაკაურიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0606311)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა შერმაზანაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0613054)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე მინდიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1723264)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალერიან მოწონელიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3986921)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირმა ქურასბედიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2503204)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა თორღაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1668485)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა მეტრეველსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4883825)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა მჭედლიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2322873)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოფიო აღდგომელაშვილი-ქარჩავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1473453)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე კონტრიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2349033)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა გოცირიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3971884)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე სირაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2535965)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა წამალაიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2545286)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ მესენგისერსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№42347801)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
67/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა ნაგლაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2354972)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
67/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ხუბაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2573860)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
67/43
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ლომისის" ტავმჯდომარე მზია ბიჭიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3126290)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,