კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

11 ოქტომბერი, 2018
10:00 სთ
81/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - მალხაზ და თამარ ბასილაშვილებსა (აბ. №206745) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
81/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლუიზა კობალაძესა (აბ. №162134) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
81/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა ხაჩიძესა (აბ. №260494) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
81/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ნემსაძესა (აბ. №3103672402) და სს „საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
81/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნონა ბარამიასა (აბ.№3101324532) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
81/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იმედა ხიჯაკაძესა (აბ.№3101071913) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
81/7
ზეპირი მოსმენა შპს „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
81/8
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ლევან კევლიშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
81/9
ზეპირი მოსმენა შპს „ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა ინტელექტ-პლიუსსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
81/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფატმან ასანიძესა და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
81/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აპოლონ კინწურაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე. (აბ.№3100666909)(გადმოტანილია 27.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
81/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს მაია და ზაურ გორგაძეებსა (აბ.№3103409059) და შპს “სოკარ ჯორჯია გაზი“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
81/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსლან რახიმოღლსა (აბ.№3102640640) და შპს “სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
81/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ჯაბახიძესა (აბ.№3102695726) და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
81/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ეკატერინე ჩიხლაძეს, მარიამ ჯუღელსა (აბ.№3100785549) და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
81/16
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ“-სა და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ (№6125454).
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
81/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა თხელიძესა და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ (№1277914).
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
81/18
„ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
81/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციური ქორიძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
81/20
ზეპირი მოსმენა შპს „აი. ჯი კომპანი“–სა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
81/21
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე თამაზ წიქარიშვილსა (აბ №751096575) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე." (გადმოტანილია 19.09.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
81/22
„ახალი მომხმარებლის, ოლეგ სისვაძის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
81/23
„ახალი მომხმარებლის, მაია კაზალიკაშვილის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
81/24
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
81/25
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
81/26
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,