კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

18 ოქტომბერი, 2018
12:00 სთ
83/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ და ხათუნა თაყაძეებსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102775529) (გადმოტანილია 4.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
83/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როზა ხოჯოიანსა (აბ. №272425) და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
83/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე ხაჩიძესა (აბ. №1113575210) და სს „საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
83/4
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ვლადიმერ ზაქარაძესა (აბ. №2113729465) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
83/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამინ ფუტკარაძესა (აბ. №1114399116) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
83/6
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,პური ძველ გემოსა" (აბ.№3101181518) და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
83/7
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ნათია კაპანაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N751207872) (გადმოტანილია 4.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
83/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბაბილინა ჩითინაშვილსა (აბ. N756423234)) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 4.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
83/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბაბილინა ჩითინაშვილსა (აბ. N756421291) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 4.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
83/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ მაზმანიშვილსა (აბ. N756344352) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
83/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვანო ამირანაშვილსა (აბ. N751900611)) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
83/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან მიქაძე-ყაველაშვილსა (აბ. N756434056) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
83/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მოქალაქე ლევან კანდელაკსა (აბ. N756425023) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
83/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მოქალაქე მზია სანიკიძესა (აბ. N754126625) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
83/15
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმსა“(აბ. N3034751) და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
83/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს თეუმურაზ შერგელაშვილსა, თინათინ მამასახლისსა (აბ.N755569386) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
83/17
ზეპირი მოსმენა შპს ,,გრანდვან ქონსთრაქშენსა“ (აბ. №6119782) და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
83/18
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე თამაზ წიქარიშვილსა (აბ №751096575) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე." (გადმოტანილია 19.09.2018, 11.10.2018 და 12.10.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
83/19
„ზეპირი მოსმენა შპს „ქართული საინვესტიციო ჯგუფი ენერგიასა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე“. (გადმოტანილია 4.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
83/20
ზეპირი მოსმენა შპს „სანკოსა“ და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“. (გადმოტანილია 4.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
83/21
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 30 აგვისტოს №68/10 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.“
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
83/22
„ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში საქმიანობის კონტროლისა და ლიცენზირების წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ კომისიის №59/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
83/23
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ნექტარი-2008“ კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 4.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
83/24
„ახალი მომხმარებლის (შპს „ბიჯი ჯგუფი“-ს) კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
83/25
„ახალი მომხმარებლის (შპს „ალდა ჯგუფი“-ს) კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
83/26
„წყალმომარაგების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2017 წლის 10 აგვისტოს №21 დადგენილებაში ცვლილების შესატანად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებაზე კომისიის 2018 წლის 20 ივლისის №59/10 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
83/27
„ელექტროენერგიის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2014 წლის 30 ივლისის №14 დადგენილებაში ცვლილების შესატანად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებაზე კომისიის 2018 წლის 20 ივლისის №59/8 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
83/28
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2014 წლის 25 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შესატანად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებაზე კომისიის 2018 წლის 20 ივლისის №59/9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
83/29
„დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაცული წარმოების დაწყების თაობაზე."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
83/30
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
83/31
„ზეპირი მოსმენა „შპს „ემ.ჯი რენიუებლზ“-ის (ლოპოტაჰესის) ელექტროენერგიის მიღება-ჩაბარების აქტებში ელექტროენერგიის რაოდენობის გაანგარიშების თაობაზე“
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
83/32
ზეპირი მოსმენა სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
83/33
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
83/34
,,მოქალაქე მამუკა თხელიძესა და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (№1277914).(გადმოტანილია 11.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
83/35
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,