კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

26 ოქტომბერი, 2018
12:00 სთ
86/1
ზეპირი მოსმენა შპს „მარიამ“–სა (აბ. №751112905) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
86/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ჟორჟოლიანსა (აბ №751013740) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
86/3
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 19 ივლისის №58/12 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
86/4
ზეპირი მოსმენა ,,მელი ხაინდრავასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3381970)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/5
ზეპირი მოსმენა ,,ზაზა ხვადაგიანსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3390502)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/6
ზეპირი მოსმენა ,,მამუკა მორჩაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3264512)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/7
ზეპირი მოსმენა ,,ივანე ჯავახაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3033590)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/8
ზეპირი მოსმენა ,,მერაბ მიშველიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3388496)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ინეზა ქავთარაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3465277)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იზა ახმეტელსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3065052)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ბაკურაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3063925)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით დანიბეგაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3063120)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგიტა თარხნიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3135005)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუბენ იოსებაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129844)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ მირიანაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3092001)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხვთისო სამხარაულსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3533021)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ძებნიაურსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129418)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირმა წიქარაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3542089)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ აბულაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3064124)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა უმიკაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3919825)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ცინცაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2553114)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანჟელა გუკასიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2528820)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრა სტეფანოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1591637)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ხუჯაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N4909772)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რობერტ გალუსტიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0888347)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბესარიონ ხვედელიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N5195111)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ბაქრაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1467709)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/28
ზეპირი მოსმენა ,,სს ,,კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯიასა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2353429)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეზეი ნეგეფტიდსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2349140, N2349113, N2349097, N2349104, N2349122, N2349131)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალვინა ვართანიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2238554)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დოდო კირკიტაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2356587)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინათინ ქართველიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2374594)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირმა მელაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0877475)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ტარტარაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0321887)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანული გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1112447791)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხვთისო მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1112442741)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ხუროშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N31001005118)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ ჭიალაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1112451377)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯუმბერ საბაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1112440863)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან საბაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1112458363)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1112466421)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1112444776)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1112448952)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ სეთურიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3100360740)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე სეთურიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3100360012)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალხაზ სეთურიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3100360443)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იური ვარძუკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1112444242)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთინო ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1112457603)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა მარკოზაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3968246)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა ქოჩქინასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N4927397)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიზო ლურსმანაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0723809)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალიკო ნიკოლიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2792491)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიდია მჭედლიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3953332)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასილ კაზაკოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3919344)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლოლიტა სააკინცსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0012907)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანჟელა მარქარიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3856713)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო არუთინოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0252318)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ბერიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3968246)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სპარტაკოს ქსენიდისსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N0933495)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იულია პოლიტოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2348640)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ბუტიკაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2517743)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/62
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მევლუდ მაისურაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N4676522)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/63
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ნიკოლაიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2826071)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/64
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა ნოდიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1698773)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/65
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მუსა შავეშიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავი შესახებ." (აბ.N0985223)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/66
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან ბეგაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2567430)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/67
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ემზარ გოგლაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N1741994)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/68
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიაჩესლავ აკოფოვსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N3796592)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/69
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი უშიკიშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N2194850)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
86/70
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტში გაზრდილი დატვირთვის გამო მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადებაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
86/71
,,ინდივიდუალურ მეწარმე ნათია კაპანაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N751207872) (გადმოტანილია 4.10.2018 და 18.10.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
86/72
,,მოქალაქე რევაზ მაზმანიშვილსა (აბ. N756344352) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 18.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
86/73
„ახალი მომხმარებლის (შპს „ბიჯი ჯგუფი“-ს) კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 18.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
86/74
„ახალი მომხმარებლის (შპს „ალდა ჯგუფი“-ს) კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 18.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
86/75
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე." (გადმოტანილია 12.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,