კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

15 ნოემბერი, 2018
12:00 სთ
94/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ნასყიდაშვილსა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 2.11.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
94/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალა ფარჯიანსა და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ (№5150515).
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
94/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამარა კუნჭულიასა (აბ.№3101952704) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს “ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
94/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ზინაიდა ავსაჯანიშვილს (აბ.№1112444048), მალხაზ კობიაშვილს (აბ.№1112469992), ალექსი ავსაჯანიშვილს (აბ. №1112454494), გელა ჭიალაშვილს (აბ.№1112469801), ფარნაოზ ტატიშვილს (აბ.№1112469765), მანანა ხულელიძეს (აბ.№1112469969), მანანა ქემაშვილს (აბ.№1112469721), ნაზიკო ადუაშვილს (აბ.№1112469889), გოგი ტატიშვილს (აბ.№1112469970), პლატონ ტატიშვილს (აბ.№1112469776), შალვა კობიაშვილს (აბ.№1112469947), გია ჭიალაშვილსა (აბ.№1112469823) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,
94/5
ზეპირი მოსმენა ,,სსიპ ქალაქ ფოთის N8 საჯარო სკოლასა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის დავის თაობაზე. (აბ №3017729)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
94/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანული ჩხენკელსა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის დავის თაობაზე. (აბ №3524043)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
94/7
საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 20 სექტემბრის №75/15 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
94/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რობერტ ჩოჩიევსა და სს „თელასს“ შორის დავის თაობაზე. (აბ №3985165)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
94/9
„ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზის და წყალმომარაგების სექტორში საცალო მომხმარებლის მიერ სსიპ „იუსტიციის სახლის“ მეშვეობით ჩასაბარებელი განცხადებების კატეგორიების განსაზღვრის თაობაზე“.(გადმოტანილია 31.10.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
94/10
ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
94/11
„ახალი მომხმარებლის (წმინდა იოანე ზედაზნელის სახელობის მამათა მონასტერი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
94/12
,,ახალი მომხმარებლის (ა(ა)იპ „ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიის“) კუთვნილი ობიექტის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
94/13
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ენსი გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 2.11.2018 და 7.11.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
94/14
,,მოქალაქე გიორგი ანესაშვილსა (აბ. №3102934473) და სს „საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება."(გადმოტანილია 8.11.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
94/15
სს „ზაჰესზე“ გაცემული ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის გაუქმებისა და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის № 11/3 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
94/16
სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციაზე“ გაცემულ ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
94/17
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
94/18
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,