კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 ნოემბერი, 2018
12:00 სთ
90/1
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ნექტარი-2008“ კუთვნილი ობიექტის მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 4.10.2018, 18.10.2018 და 31.10.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
90/2
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია)(გადმოტანილია 18.10.2018 და 31.10.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
90/3
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ენსი გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 2.11.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
90/4
„ზეპირი მოსმენა ქ. ბათუმში მოსალოდნელი დატვირთვის გამო მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადებაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების შესახებ“. (გადმოტანილია 25.10.2018 და 2.11.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,