კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

16 ნოემბერი, 2018
12:00 სთ
95/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როლანდ ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112459901)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112459774)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მინდია ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112460072)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სპარტაკ ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112450412)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112440497)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა ბაზალი-გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112458604)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112447370)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ილია სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112440567)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟან ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112441580)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბორის სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112440874)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112458580)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ჩიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112462096)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არჩილ ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112448645)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112466396)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112456771)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი საბაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112444721)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სლავიკ გაბარაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N11124588273)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112466374)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნადია ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112453529)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბადრი ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112459901)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ედიშერ ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112451550)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ დვალიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112446767)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამარა წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112456407)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურიკო ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112469457)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიზი ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112445196)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112445232)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112441820)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟო ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112448053)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აკაკი ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112454973)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი კორხიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112448086)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112451505)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112448042)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112456429)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია თაბაგარსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112466352)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როსტომ ხუციშვილსაა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112457750)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112469435)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112469446)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჯა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112457033)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112450979)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112449851)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსი ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112454314)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112447928)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112448382)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჟუჟუნა გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112448849)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არსენ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112449862)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მურმან ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112462109)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსი ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112463941)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ქირიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112452926)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112459569)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულნაზ წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112463985)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112456908)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112456657)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112450343)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაზი მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112459558)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112461596)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ონისე ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112448020)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცინო ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112456817)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კაკო ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112453870)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულნარა კობიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112457351)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112441363)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანული ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112458626)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/62
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112444219)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/63
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112447837)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/64
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112440102)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/65
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთო მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112444890)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/66
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სიმონ მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112443434)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/67
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112443445)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/68
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112463930)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/69
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112458034)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/70
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112443537)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/71
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112457248)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/72
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112461745)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/73
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112447917)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/74
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანუჩარ გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112446233)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/75
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112462416)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/76
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112462132)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/77
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112452209)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/78
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაირა ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112459730)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/79
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟან ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112442002)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/80
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112452232)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/81
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზიგფრიდ ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112458568)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/82
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზინაიდა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112453676)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/83
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზაღო ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112446916)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/84
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112449873)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/85
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1112442581)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/86
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შპს ,,შელესა" და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3100359155)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/87
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამარა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112466249)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/88
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112466385)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/89
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბესიკ ტატიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112469787)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/90
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაირა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112445312)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/91
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ევგენია წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112461676)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/92
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N111245882)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/93
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მირიან ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112457055)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/94
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა სეთურიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N11124463747)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/95
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქსენია ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112445301)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/96
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლენა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112460016)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/97
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112461768)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/98
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან გაბრიელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112460027)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/99
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112453949)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/100
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გერმან ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112468478)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/101
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გახა სეთურიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112463714)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/102
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ კერატიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112464123)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/103
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112454303)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/104
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანია სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112451275)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/105
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112442832)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/106
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112446391)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/107
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე უშანგი ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112453803)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/108
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112454804)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/109
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აღათო ტუაევასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112468230)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/110
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯემალ ტატიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112448509)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/111
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაირა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112447702)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/112
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასიკო მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112459729)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/113
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112461778)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/114
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112454280)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/115
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსლან ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112462622)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/116
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სტეფანე წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112453142)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/117
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალვინა ვართანიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2238135)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/118
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ ედიშერაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3796574)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/119
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცისმარ ნაჭყებიასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ.N3941275)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/120
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამარა თურმანიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0227052)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/121
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გაგი ტრჩუნიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ.N2334548)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/122
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ სამსონიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0656846)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/123
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კარინე ათარბეგოვასა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3948170)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/124
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ შაიშმელაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2301556)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/125
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ ხვიბლიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N4927422)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/126
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პეპელა დევდარიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N4932942)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/127
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია თოფურიასა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3103032782)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/128
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გენადი მალაყმაძესა და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N126/49-9)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/129
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ქავთარაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3182560)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/130
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცინო ფეიქრიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3186595)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/131
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციური სანიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3064637)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/132
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით რაზმაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3483743)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/133
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ პაპუაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129482)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/134
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა მსტოიანსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3064001)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/135
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნესტორ მგელიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3510738)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/136
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიგლა მგელიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129247)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/137
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გერონტი მახარიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129245)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/138
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი მახარიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3510731)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/139
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ მარკოზაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3093149)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/140
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანნა მამუკაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3520099)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/141
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაქარია მამაგულაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3130613)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/142
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულჩინა მაისურაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129264)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/143
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გალი ლოლაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3186578)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/144
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯაბა კორაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3130404)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/145
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დოდო კირვალიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3520100)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/146
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ჩადუნელსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3224076)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/147
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ქინქლაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129240)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/148
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალბერტი შაშიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3130337)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/149
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა შუშანაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129251)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/150
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ია ჯაბანიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3094483)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/151
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეონა წიკლაურსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3095750)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/152
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ცინკვერაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129244)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/153
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ ჩარექიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3483756)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/154
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი კვანტიშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3128959)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/155
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალერი ისაკოვსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3092121)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/156
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ თურქიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3186861)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/157
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა დიასამიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3094709)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/158
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაირა დავიდოვსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3128906)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/159
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაქარია გუტაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129134)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/160
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ გიგაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3129343)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/161
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეილა გედეშურსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3182560)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/162
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ბედოშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3186568)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/163
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ბარბაქაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3463307)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
95/164
„ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზის და წყალმომარაგების სექტორში საცალო მომხმარებლის მიერ სსიპ „იუსტიციის სახლის“ მეშვეობით ჩასაბარებელი განცხადებების კატეგორიების განსაზღვრის თაობაზე“.(გადმოტანილია 31.10.2018 და 15.11.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,