კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 ნოემბერი, 2018
12:00 სთ
97/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დუდანა მსხალიასა (აბ.№5538055) და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: კობა კობაური,
97/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მედეია ხუჯაძესა (აბ. N178/74-1) და შპს „ბათუმის წყალს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გენადი მილაძე,
97/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: ონისე ბაზალს(აბ.N1112451709), მარგალიტა გელაძეს(აბ.N1112457340), რევაზ გომიაშვილს(აბ.N1112451721), იური ვარდიაშვილს(აბ.N1112469696), გუგული კობიაშვილს(აბ.N1112469674), ზოია კობიაშვილს(აბ.N1112469867), ზურაბ კობიაშვილს(აბ.N1112440442), ნიკოლოზ კობიაშვილს(აბ.N1112444969), პავლე კობიაშვილს(აბ.N112442536), ფატი კობიაშვილს (აბ.1112441988), ვალტერი კურკუმულს(აბ.N1112469685), ნინო კურკუმულს(აბ.N1112445049) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
97/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - სულხან ხუციშვილს (აბ.№1112441158), მარინა სუჯაშვილს (აბ.№1112441900), ელგუჯა სუჯაშვილს (აბ. №1112441136), რეზო სუჯაშვილს (აბ.№1112445915), ამირან სუჯაშვილს (აბ.№1112446892) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე"
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,
97/5
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ბოჟიტურის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
97/6
„ახალი მომხმარებლის, სს „გრინვეი საქართველოს“ კუთვნილი ობიექტის მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ .
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
97/7
„ახალი მომხმარებლის, შპს „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
97/8
შპს „მირაქსის“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
97/9
სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
97/10
შპს „თელავგაზზე“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
97/11
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
97/12
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 27 აპრილის №30/6 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
97/13
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია)(გადმოტანილია 18.10.2018, 31.10.2018 და 7.11.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
97/14
ზეპირი მოსმენა „ქსელის წესების“ 42-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესისაგან განსხვავებულ გამორთვების გეგმის შეთანხმების თაობაზე სს „ზაჰესის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
97/15
ზეპირი მოსმენა „ქსელის წესების“ 42-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესისაგან განსხვავებულ გამორთვების გეგმის შეთანხმების თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
97/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ნასყიდაშვილსა და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 2.11.2018 და 15.11.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
97/17
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,