კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

29 ნოემბერი, 2018
12:00 სთ
98/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ თხილაიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1113117306)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
98/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკა მახაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1114309516)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
98/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალერიან უზუნაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112911738)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
98/4
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ესთეთიკასა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3578596)
წარადგენს: კობა კობაური,
98/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაკა ზარნაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N5214412)
წარადგენს: კობა კობაური,
98/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი გრიგოლიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N751112784)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
98/7
ზეპირი მოსმენა ,,ა(ა)იპ „ეროვნული სკრინინგ ცენტრ“–სა (აბ №756433972) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
98/8
ზეპირი მოსმენა შპს „პილიგრიმ“–სა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე." (აბ. №753218880)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
98/9
ზეპირი მოსმენა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „ზემო ფხაკაძესა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: ლაშა გაბუნია,
98/10
„ახალი მომხმარებლის, შპს „მარდიელი კაპიტალი“-ს კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
98/11
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ლაიფ მასტერის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
98/12
„ახალი მომხმარებლის, მოქალაქე გურამ ტაბიძის კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,
98/13
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ბოჟიტურის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 22.11.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
98/14
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია)(გადმოტანილია 18.10.2018, 31.10.2018, 7.11.2018 და 22.11.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
98/15
ზეპირი მოსმენა „ქსელის წესების“ 42-ე მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესისაგან განსხვავებულ გამორთვების გეგმის შეთანხმების თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 22.11.2018 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
98/16
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 27 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
98/17
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ლაშა გაბუნია,
98/18
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,