კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

14 ნოემბერი, 2018
12:00 სთ
93/1
„შპს „ემ.ჯი რენიუებლზ“-ის (ლოპოტაჰესის) ელექტროენერგიის მიღება-ჩაბარების აქტებში ელექტროენერგიის რაოდენობის გაანგარიშების თაობაზე“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 18.10.2018 და 31.10.2018 სხდომებიდან)
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,