კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

26 ოქტომბერი, 2016
70/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფატმან ტუსკაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3251705)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი არაბულსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2474110)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია გიორგობიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0647438)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ედუარდ არუთინოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0880470)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირინე გუტმანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1502797)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ თვაურსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3708312)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ილურიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1526110)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ კაკაბაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3589708)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალერი კალინინსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1341499)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აკაკი მაისურაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0147068)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ მამადაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2636437)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ მამისაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0288049)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანჟელა მელიქიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2592377)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ნუცუბიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3866070)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ტაბლიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0746866)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ედუარდ ღუდუშაურსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2616627)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აკაკი შავერდაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0539554)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკა შუშიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3881847)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ჩხეტიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4916050)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ცომაიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1589640)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნატო წენგუაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2149865)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ წიწუაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0773381)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნონა ხაზალიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2123320)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ხიზამბარელსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4036251)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა ალავიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2179458)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო ფარსადანაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0367105)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი ქენქაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0201640)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოლომონ ბაქუზანაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2032776)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოლღა თუთბერიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0325730)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ჩოხელსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2014689)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ შავგულიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2267086)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თენგიზ პაპინაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0032609)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფიქრია ყანჩაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0744840)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ნეფარიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0376471)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი მახათაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1545135)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცინო კასრაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1688105 და №1688070)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სევერიან კოჭლაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3091451)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამალია მირუაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3857543)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/39
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,პატრიოტსა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2991374)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა არჩვაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1721131)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/41
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,252"-სა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2198669 და №2198650)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა რაჭველიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2705371)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზვიად ლობჟანიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2123320)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
70/44
ზეპირი მოსმენა ,,ქ. თბილისის პეკინის ქ. №41ა კორპუსის, მე-14 სართულის მობინადრეებსა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4650032)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
70/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუკრი გველებიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5005807)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
70/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანზორ ჯიჯიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0520047)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
70/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ინეზა ოკუჯავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4768567)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
70/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე ბეგაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1214297)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
70/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელისო თურმანიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2615076)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
70/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დარეჯან ოკუჯავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2393412)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
70/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სირან არუთინოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2671521)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
70/52
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,განახლებასა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3558037)
წარადგენს: კობა კობაური,
70/53
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ერთობასა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3296944)
წარადგენს: კობა კობაური,
70/54
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ყიფიანი 13"-სა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3287696)
წარადგენს: კობა კობაური,
70/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი თეთრაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№10623610)
წარადგენს: კობა კობაური,
70/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი კოპალიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4741514)
წარადგენს: კობა კობაური,
70/57
ზეპირი მოსმენა ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ნაძალადევის რაიონის გამგეობასა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3405862)
წარადგენს: კობა კობაური,
70/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ესტატე კორკოტაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0092660)(გადმოტანილია 12.10.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
70/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შაქრო ცანავა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4983904)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,