კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

3 ნოემბერი, 2016
73/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - აკაკი და ეთერ კალანდეძეებსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№185777)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
73/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იოსებ მალასიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№365068)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
73/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - მარინა მგელაძეს, თამაზ კობაიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№130118)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
73/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შორენა ტყემალაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№102316)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
73/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - შორენა და დავით გოგიებსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№389993)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
73/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ სულაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№281798)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
73/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№372557)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
73/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკა გოგოლაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№226353)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
73/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მოქალაქეებს - ლევან დაუთაშვილს, ნანა ჯაყელსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№267946)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
73/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარგარიტა მურადიანსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№274908)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
73/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444798)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
73/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ადამაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3925729)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
73/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირინა ავეტისიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2308675)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
73/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარგარიტა ავეტისიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2387483)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
73/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი წულუკიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2387474)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
73/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იგორ სამუშიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4883763)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
73/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ქებაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3999034)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
73/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეველინა გადიევასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2202360)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
73/19
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ბიზნეს ცენტრი ბელინსკზე"-სა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5487038)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
73/20
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,კომპანია ჯდჯ"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
73/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ჩოხელსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ. №2014689) (გადმოტანილია 26.10.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
73/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა ჯაფარიძესა და შპს ,,რუსთავის წყალს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.№0772337 (გადმოტანილია 6.10.2016, 13.10.2016 და 27.10.2016 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
73/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარეხ ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება (აბ.№2202360) (გადმოტანილია 27.10.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
73/24
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე" (სს ,,თელასის" ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფის დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
73/25
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე" (შპს ,,ვარდნილჰესების კასკადის" ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
73/26
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე" (შპს ,,მტკვარი ენერჯის" გარანტირებული სიმძლავრის საფასურისა და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერეგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით).
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
73/27
ზეპირი მოსმენა სს ,,თელასის" მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ".
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
73/28
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
73/29
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,