კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 მაისი, 2019
12:00 სთ
36/1
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ჯაბასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N751021114)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
36/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანი ბოდოკიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755126090)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
36/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალხაზ ლაჩაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N751154454)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
36/4
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ხორცპროდუქტსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N751118750)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
36/5
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე კონსტანტინე შავიშვილსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756491535)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
36/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ია ხეროდინაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N144299) (გადმოტანილია 18.04.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
36/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი ლომსაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 18.04.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
36/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ია სისაურსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N199532)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
36/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გაიოზ შეროზიასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N432848)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
36/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალხაზ მაზმიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112627254)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
36/11
ზეპირი მოსმენა ,,დალი ყარაულაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ.N5758815)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
36/12
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ზევსსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ.(აბ.N5804980)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
36/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეილა სეფერთელაძესა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1219190932
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
36/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დალი მინდიაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102182624)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
36/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - გოდერძი და ნორა ივანეიშვილებსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100560207)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
36/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა ძაბილაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ.(აბ.N3101819404)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
36/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აკაკი ძიძიგურსა და შპს ,,მცხეთის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ.N551021373)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
36/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიდია გოგავასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
36/19
ზეპირი მოსმენა ,,მანანა შოშიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
36/20
,მოქალაქე ბაგრატ მელითაურსა და სს „საქორგგაზს“ შორის დავის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ.№31002764788) (გადმოტანილია 12.04.2019 და 24.04.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
36/21
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე ბექა სუხიაშვილსა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
36/22
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 27 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
36/23
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,