კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

16 მაისი, 2019
12:00 სთ
37/1
ზეპირი მოსმენა, შპს „დემირსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე. (გადმოტანილია 12.04.2019 და 24.04.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
37/2
ზეპირი მოსმენა ინდივიდუალურ მეწარმე ანტონიკა ხუციშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N751099990)(გადმოტანილია 24.04.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
37/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ემზარ დალაქიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 24.04.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
37/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ იაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N363565)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
37/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოფიო გაბუნიასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N472108)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
37/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - გიორგი ყავრიშვილს, იზოლდა ყავრიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N354877)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
37/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაკა ჯორბენაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N126169)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
37/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით სირაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100164263)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
37/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანი სილაგაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102776085)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
37/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დურმიშხან საათაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102718676)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
37/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ გოგიაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102161117)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
37/12
ზეპირი მოსმენა სს ,,იუპიტერსა" და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102147631)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
37/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თენგიზ ვარშანიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112955321)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
37/14
ზეპირი მოსმენა, შპს „გოლდ ენ ერ ზი“-სა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.(აბ. N756490141) (გადმოტანილია 12.04.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
37/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო გოძიაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N5693840)
წარადგენს: კობა კობაური,
37/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მურმან ჩიქვინიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N5741389)
წარადგენს: კობა კობაური,
37/17
ზეპირი მოსმენა შპს ,,არკოსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3362578)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
37/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან ელიზარაშვილსა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ.N9700918976)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
37/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ მოდებაძესა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ.N9700614550)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
37/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ნოზაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 24.04.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
37/21
ზეპირი მოსმენა „შპს „თბილსერვის ჯგუფსა“ და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ, კომისიის 14 იანვრის №2/4 გადაწყვეტილების შესრულების თაობაზე“.(გადმოტანილია 24.04.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
37/22
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ჰიდროლეა ტრეიდინგის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
37/23
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. (გადმოტანილია 29.03.2019, 04.04.2019,18.04.2019 და 30.04.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
37/24
„ახალი მომხმარებლის, შპს „კანოპუსის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
37/25
„მოქალაქე რევაზ ვეკუას კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადებაზე სს „თელასის“მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
37/26
„ახალი მომხმარებლის (ამხანაგობა „ბაგრატიონის 53“-ის კუთვნილი ობიექტი) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
37/27
სს „ამბროლაურგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
37/28
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
37/29
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
37/30
,,მოქალაქე ია ხეროდინაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N144299) (გადმოტანილია 18.04.2019 და 7.05.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
37/31
,,მოქალაქე ლალი ლომსაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 18.04.2019 და 7.05.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
37/32
,,მოქალაქე დალი მინდიაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N3102182624)(გადმოტანილია7.05.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,