კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

31 მაისი, 2019
12:00 სთ
42/1
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ფულკრუმსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N6210995)(გადმოტანილია 21.03.2019 და 30.05.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
42/2
„მომსახურების ხარისხის წესების“ დამტკიცების შესახებ კომისიის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
42/3
„წყალმომარაგების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების ცვლილების მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებაზე კომისიის გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (სატარიფო მეთოდოლოგიაში მომარაგების საიმედოობის სტანდარტის ფინანსური ნაწილის ინტეგრირება).
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
42/4
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების ცვლილების მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებაზე კომისიის გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (სატარიფო მეთოდოლოგიაში მომარაგების საიმედოობის სტანდარტის ფინანსური ნაწილის ინტეგრირება).
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
42/5
„ელექტროენერგიის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის დადგენილების ცვლილების მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებაზე კომისიის გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (სატარიფო მეთოდოლოგიაში მომარაგების საიმედოობის სტანდარტის ფინანსური ნაწილის ინტეგრირება).
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
42/6
„ზეპირი მოსმენა ქ. ბათუმში მოსალოდნელი დატვირთვის გამო მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადებაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვისა და განმარტების შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
42/7
ზეპირი მოსმენა „აჭარის რეგიონის ელექტროენერგიით საიმედო მომარაგების თაობაზე, კომისიის 2018 წლის 23 აგვისტოს №66/19 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
42/8
ზეპირი მოსმენა „ელექტრომომარაგების საიმედოობის წლიურ მაჩვენებელთან მიმართებაში სალიცენზიო პირობის შესრულების მდგომარეობის შესახებ“.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
42/9
„ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ელექტროენერგიით საიმედო მომარაგების თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 23 აგვისტოს №66/18 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
42/10
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. (გადმოტანილია 29.03.2019, 04.04.2019,18.04.2019, 30.04.2019 და 16.05.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
42/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან გედიანიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N2503320)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით არაგვიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0465482)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იოსებ ქარსელაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N4916032)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ხარაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1606195)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა მარკოზაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0531909)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალხაზ დორეულსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0632809)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაქარია ბარნოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0856639)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ სულაკაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N2668553)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/19
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,თანადგომასა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3537051)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/20
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,პეკინი 21"-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N1386039)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლუიზა გამყრელიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3452007)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამილა ჯიჯიაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0569174)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსი გეტმანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N0130343)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა კარიაულსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3482760)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გრიგოლ სუარიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3506993)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნარგიზი ჩხუტიაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. N3482760)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: თამარ მარტაშვილს (აბ.N3517566), თამარ იმერლიშვილს (აბ.N3517704), ნინო ჩიხრაძეს (აბ.N3517725), ნინო ჯავარაშვილს (აბ.N3220777), ვახტანგ სიბაშვილს (აბ.N3523880), რამაზ მერაბიშვილს (აბ.N3517724), ვალენტინა სიბაშვილს (აბ.N3523883), გოხარიკა ზარდიაშვილს (აბ.N3221282), იზოლდი ქაჩლიშვილს (აბ.N3517694), ნატელა მაისურაძე-არუთინოვასა (აბ.N3517589) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: ლამარა ოთარაშვილს (აბ.N3518035), მაია ბარნაბიშვილს (აბ.N3513526), ვალერი ქადაგიშვილს (აბ.N3513534), ციური გრძელივანიშვილს (აბ.N3186763), ალექსანდრე მაისურაძეს (აბ.N3191142), გივი წიწაშვილს (აბ.N3483815), ზელმიხან ურატაძეს (აბ.N3134444), ციცინო მაისურაძეს (აბ.N3186168), ბესიკი გვიშიანს (აბ.N3134248), მერი ქუფარაშვილსა (აბ.N3137815) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: თამარ თუნიაშვილს (აბ.N3514255), ზვიად ყვირილაშვილს (აბ.N3523870), ვანო ოდიშელიძეს (აბ.N3525255), ნიკოლოზ ფოცხვერაშვილს (აბ.N35188015), ილია ჩითინაშვილს (აბ.N3514097), ლალი ზირაქიშვილს (აბ.N3524142), მაია გოგინაშვილს (აბ.N3514235), ლევან ნატროშვილს (აბ.N3513533), მზია შარაშენიძეს (აბ.N3523861), და ნათელა ბერაიასა (აბ.N3514023) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: შოთა ახალმოსულიშვილს (აბ.N3063805), ალბერტ ბეგრაკიანს (აბ.N3517701), გია ხუციშვილს (აბ.N3093334), ნინო ელისაშვილს (აბ.N3483917), ზაურაბ ტაღურაშვილს (აბ.N3092880), ნიგზარ ნადაშვილს (აბ.N3517700), ლია მჭედლიშვილს (აბ.N3514052), ცისმარი ხაჩიშვილს (აბ.N3517184), აკაკი არდაზიშვილს (აბ.N3517597), ნათელა მათიაშვილსა (აბ.N3518117) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: ალა კვინიკაძეს (აბ.N3506746), ბესიკ შაიშმელაშვილს (აბ.N3482868), გივი სეთურიძეს (აბ.N3482885), გიორგი ჯანგირაშვილს (აბ.N3482624), გრიგოლ მელიქიშვილს (აბ.N3482839), დავით სეთურიძეს (აბ .N3507170), ეთერ ფიცხელაურს (აბ.N3482711), ვენერა ქაფიაშვილს (აბ.N3483542), ზაქრო გოგიშვილს (აბ.N3482934), ზურაბ ოდიშვილს (აბ.N3506746), თინა ოგბაიძეს (აბ.N3482845), ირმა ებიტაშვილს (აბ.N3482907), ლალი ბაღაშვილს (აბ.N3482936), მარია კარაკეტოვას (აბ.N3482730), მარიამ ყარსიმაშვილს (აბ.N3483160), მაია ლალიაშვილს (აბ.N3482756), თეიმურა უძილაურსა (აბ.N3483041) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა გიგაურს (აბ.N3482951), ციური ცაბულაშვილს (აბ.N3483125), ნანული გოგიაშვილს (აბ.N3507067), ნათელა ბურდულს (აბ.N3506329), ლალი ინაშვილს (აბ.N3482869), ნათელა კეკიშვილს (აბ.N3507179), ნათელა კეკიშვილს (აბ.N3482890), ნადეჟდა ბუქურს (აბ.N3506723), ნადეჟდა ბუქურს (აბ.N3507009), ნადეჟდა ბუქურს (აბ.N3506424), ნაზი წიწილაშვილს (აბ.N3482932), ზურაბ აფციაურს (აბ.N3465377), თეა ტატიშვილს (აბ.N3230947), მეწყინა გიგაურს (აბ.N3507033), ავთანდილ გოდილაშვილს (აბ.N3483011), ლალი ბექაურსა (აბ.N3483061) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: როსტომ როსტოშვილს (აბ.N3221055), ირაკლი ყაველაშვილს (აბ.N3487177), მერაბ ქევხიშვილს (აბ.N3093497), ია დათუკიშვილს (აბ.N3520101), ნოდარ შაშიაშვილს (აბ.N3514262), ნუნუ კურდღელაშვილს (აბ.N3517193), როლანდ ხიზანიშვილს (აბ.N3055695), კახაბერ ამბროსიშვილს (აბ.N30636188), ვასილ ელიზბარაშვილს (აბ.N3392140), ცირა მესტოევსა (აბ.N3392140) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: გელა მამნიაშვილს (აბ.N3574992), იური ყურაშვილს (აბ.N3514014), ლევან ფეხმოჭრიშვილს (აბ.N3064397), ვლადიმერ შიომღვდლიშვილს (აბ.N3513521), მარიამ მარტაშვილს (აბ.N3514592), ნიკოლოზ სესიაშვილს (აბ.N3517449), მიხეილ გოგიაშვილს (აბ.N3517900), ნატო მარკოზაშვილს (აბ.N3063510), დავით მაისურაძეს (აბ.N3514060), ალექსანდრე ჭაჭუკაშვილსა (აბ.N3518104), და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: ანა ნიკოგოსიანს (აბ.N3525529), ირა თოფალაშვილს (აბ.N3514073), მარიამ ნახუცრიშვილს (აბ.N3514083), გიორგი ქოქოშვილს (აბ.N3514085), ალექსი ხორიაშვილს (აბ.N3517714), ნიკოლოზ მალასიძე (აბ.N3513544), მაია მაისურაძეს (აბ.N3514076), ივანე ქუმსიაშვილს (აბ.N3514607), ნიკოლოზ ძველიაშვილს (აბ.N3220743), მერი ანანიაშვილსა (აბ.N3220743) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოლღა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112444026)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაურ ადუაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102626210)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაგნოლია დოლიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორიოს არსებული დავის შესახებ."(აბ.N751159112)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
42/39
ზეპირი მოსმენა სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2015 წლის 24 ივლისის №39/7; 2016 წლის 18 აპრილის №26/4; 2017 წლის 31 ივლისის №58/1 და 2018 წლის 8 მაისის №34/10 გადაწყვეტილებით გადაწყვეტილებების შეუსრულებლობის შესახებ."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
42/40
“სს „ენერგო–პრო ჯორჯიას” მიერ 2014 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე” საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2015 წლის 24 ივლისის #39/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
42/41
,,სს „ენერგო–პრო ჯორჯიას” მიერ 2015 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე” საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 18 აპრილის #26/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
42/42
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას” მიერ 2016 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 31 ივლისის №58/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
42/43
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას” მიერ 2017 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 8 მაისის №34/10 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
42/44
„შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ წყალმომარაგების საქმიანობის მიზნით შესასყიდი ელექტროენერგიის შესახებ“.(გადმოტანილია 24.05.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ლია გვაზავა,