კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

6 ივნისი, 2019
12:00 სთ
44/1
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ტო-პა"-სა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N9701052056) (გადმოტანილია 24.05.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
44/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალხაზ გორაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (1114107000)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
44/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ედუარდ ზაქარაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (1111181107)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
44/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ილია ხიდეშელსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (31000178771)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
44/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციალა რამიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (1115271003)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
44/6
ზეპირი მოსმენა ა(ა)იპ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია"-სა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (595564)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
44/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია ყოლბაიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
44/8
ზეპირი მოსმენა შპს ,,კანადის ვიზის ცენტრი თბილისსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (751151201)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
44/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მედეა კუბლაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
44/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოლგა ზეიტაგიანსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
44/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფერიდა აბრამიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (3100182389)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
44/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ოლღა და ვალერია კურინსკებსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (322252)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
44/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბორის გურულსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N382893)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
44/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა ინასარიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100193440)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
44/15
ზეპირი მოსმენა შპს ,,რედისა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N5924315)
წარადგენს: კობა კობაური,
44/16
ზეპირი მოსმენა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ედელვაისსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N6287216)
წარადგენს: კობა კობაური,
44/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი გვარამაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100146636)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
44/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა ფრანგიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100146384)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
44/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციალა ჯანგირაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100180047)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
44/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მოქალაქე ლარისა წიკლაურსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100131467)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
44/21
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ალექსანდრე ვანიევსა და შპს ,,მცხეთის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N551028463)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
44/22
ზეპირი მოსმენა შპს ,,პრივატტექსერვისსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756520954)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
44/23
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ორნამენტსა" და შპს ,,მცხეთის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N551031554)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
44/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ხუციშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 24.05.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
44/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მედეა იმედაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1115376474)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
44/26
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ბილდ ჯორჯიასა" (ახალი მომხმარებელი) და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
44/27
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.(გადმოტანილია 24.04.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
44/28
„ახალი მომხმარებლის - შ.პ.ს. „სოლის“ კუთვნილი ობიექტის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
44/29
„ახალი მომხმარებლის, სსიპ „საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 24.05.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
44/30
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
44/31
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
44/32
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ.“
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
44/33
შპს ,,ფულკრუმსა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N6210995)(გადმოტანილია 21.03.2019, 30.05.2019 და 31.05.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,