კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

14 ივნისი, 2019
12:00 სთ
47/1
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ვილას“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
47/2
„ახალი მომხმარებლის, სსიპ „საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 24.05.2019 და 6.06.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
47/3
„ახალი მომხმარებლის - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
47/4
ზეპირი მოსმენა ”ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატის სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ კუთვნილ ქვესადგურებში არსებული თავისუფალი სიმძლავრეების გამოთვლის მეთოდოლოგიის შეთანხმების შესახებ“. (გადმოტანილია 5.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
47/5
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატის შპს „ენერგოტრანსის“ კუთვნილი კონვერქტორული სადგურის თავისუფალი სიმძლავრეების დადგენის მეთოდოლოგიის შეთანხმების შესახებ“. (გადმოტანილია 5.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
47/6
ზეპირი მოსმენა „ამხანაგობა „ერთობის“ თავჯდომარის ბატონი თენგიზ გაჩეჩილაძესა და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.(გადმოტანილია 5.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
47/7
,,მოქალაქე მალხაზ გორაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (1114107000)(გადმოტანილია 6.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
47/8
შპს ,,პრივატტექსერვისსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N756520954)(გადმოტანილია 6.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
47/9
,,მოქალაქე მარინა ხუციშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ"კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 24.05.2019 და 6.06.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
47/10
ზეპირი მოსმენა ,,ზაჰესის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის წინამძღვარს გურამ ბერძულსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(აბ.N575921-496)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - გიორგი ქისტაურს (აბ.N3129108), ქეთევან ოტარაშვილს (აბ.N3092548), ეთერ იმერლიშვილს (აბ.N3063322), ზურაბ ბერიაშვილს (აბ.N3134403),დავით ნადირაშვილს (აბ.N3186735), ხათუნა გვარამიძეს (აბ.N3514759), ლიზა დულარიძეს (აბ.N3134401), ლია ესიტაშვილს (აბ.N3063404), გალინა კოროლიოვას (აბ.N3517697), ელენე კერატიშვილსა (აბ.N3125023) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - დავით ფიროშვილს (აბ.N3518028), ქეთევან ჩიდრაშვილს (აბ.N3393619), იზა ზუბაშვილს (აბ.N3186245), ალექსანდრე ჩუგოშვილს (აბ.N3221063), რუსუდან უტიაშვილს (აბ.N3517549), ზაირა ზაკაშვილს (აბ.N3517499), მარინა რაქვიაშვილს (აბ.N3138539), გივი მრევლიშვილს (აბ.N3186230), ლუხუმ დავითაშვილს (აბ.N3532969), ჯამბულა ხადილაშვილსა (აბ.N3191197) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ნიკა გელაშვილს (აბ.N3517730), ნიკოლოზ შუშანაშვილს (აბ.N3186576), თამაზ მაღალაშვილს (აბ.N3186107), ლალი ქართველიშვილს (აბ.N3514047), ცისანა ყვირალაშვილს (აბ.N3520388), ზურაბ ბეციაშვილს (აბ.N3221019), ნინო მესხიშვილს (აბ.N3094891), ლალი ნათელაურს (აბ.N3129803), გიორგი ჩეკურიშვილს (აბ.N3129307), გერლონდ ზარდიაშვილსა (აბ.N3514049) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
47/14
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 27 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემის შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
47/15
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში რეგულირების საფასურის გაანგარიშებისა და გადახდის წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 24 აპრილის #33/18 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
47/16
ზეპირი მოსმენა „ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში საქმიანობის კონტროლისა და ლიცენზირების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 24 აპრილის #33/19 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ირაკლი გორდულაძე,
47/17
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
47/18
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
47/19
,,მოქალაქე მაგნოლია დოლიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორიოს არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N751159112)(გადმოტანილია 31.05.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,