კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

20 ივნისი, 2019
12:00 სთ
49/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანზორ ჯაფარიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ.(აბ.N1114107000)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ინგა ჭუმბერიძეს, დავით ინდაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N003103311369)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ვაშაკიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N31000178771)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ნეფარიძე და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N151723)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ილია ხიდეშელსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (31000178771)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
49/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვარდო იაკობიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1114134207)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
49/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ხვედელიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
49/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია გოგიჩაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1113392311)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
49/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ანდრიაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756520460)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
49/10
ზეპირი მოსმენა შპს ,,პანორამა გრინსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755097435)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
49/11
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ციცი ნათებასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756521020)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
49/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნატალი მურალაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N202612)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე ქოჩიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N281297)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ონიანსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102472830)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინათინ რეხვიაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1113078105)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
49/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დოდო შუბლაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112349053)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
49/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი კარჭაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3103971789)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
49/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ აბდუშელიშვფილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N122000)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
49/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ხელაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3103205144)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
49/20
სს „ამბროლაურგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
49/21
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.(გადმოტანილია 24.04.2019 და 6.06.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
49/22
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,კაშკაშის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
49/23
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,დიოს“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
49/24
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ბროკერის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
49/25
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
49/26
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,