კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

27 ივნისი, 2019
12:00 სთ
52/1
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ბილდ ჯორჯიასა" (ახალი მომხმარებელი) და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."(გადმოტანილია 6.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
52/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა მგალობლიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N310269062)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
52/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამაზ ციგრიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1113947561)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
52/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ნემსწვერიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N137893)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
52/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა ზამბახიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102696271)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
52/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიტალი ჯუღელსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N137156)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
52/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ჭანჭალეიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N164947)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
52/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ ბარტყულაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N236909)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
52/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ტატიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N498746)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
52/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ელიბეგოვსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N244102)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
52/11
ზეპირი მოსმენა ,,წმინდა ნინოს ტაძარსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N511362)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
52/12
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე მაია მაჭავარიანსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102957391)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
52/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიამ მაისურაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N462347)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
52/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა შაქარაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102692459)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
52/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ ნათენაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100178828)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
52/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ მატკავასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1113345211)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
52/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სალომე გურეშიძე-დვალსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100005772)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
52/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირმა ბუქურსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N31002236583)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
52/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ვალერი ბუდნიცკს, იუზა ბოკუჩავასა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102129398)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
52/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მალვინა მესხიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N31001182389)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
52/21
ზეპირი მოსმენა შპს ,,აბსო"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N310269062)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
52/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს: შოთა მარსაგიშვილს (აბ.№1112444264), მერი შადურს (აბ.№1112466170), თინათინ ავსაჯანიშვილს (აბ. №1112462906), ციური ავსაჯანიშვილს (აბ. №1112462804), თინა ქირიკაშვილს (აბ. №1112468866), გიორგი ფიცხელაურს (აბ. №1112469652), გუგული კასრელიშვილს (აბ. №1112469516), ზურაბ ელოშვილს (აბ. №1112445163) და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,
52/23
„ახალი მომხმარებლის, შპს „დელუქს დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
52/24
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ეთნოგრაფის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
52/25
„მომსახურების ხარისხის წესების“ დამტკიცების შესახებ კომისიის 2018 წლის 28 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
52/26
„წყალმომარაგების ქსელიდან ჩახსნილი მომხმარებლის სასმელი წყლის მიწოდების აღდგენის საფასურის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2010 წლის 30 დეკემბრის N33/1 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.“
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
52/27
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში (სამივე სექტორში დამტკიცებულ „მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“) ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
52/28
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
52/29
„ახალი მომხმარებლის, შპს „დემაქს დიღომის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირაკლი წიქორიძე,