კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

10 ნოემბერი, 2016
75/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - შალვა და მამუკა ტელოევებსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№3205786)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
75/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსუდან მირიანაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№119660)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
75/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ეკატერინე და ნონა კიკნაძეებსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№186617)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
75/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შორენა ტყემალაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№102316) (გადმოტანილია 3.11.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
75/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - აკაკი და ეთერ კალანდაძეებსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№185777) (გადმოტანილია 3.11.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
75/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ აბუაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№2457558)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
75/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე როსტომაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№0000126)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
75/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე კაკაურიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№2673841)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა გვარამიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№1632255)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ სოხაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№2850686)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯუმბერ ხომასურიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№3983185)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალბერტ სეროფიანსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№2666369)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/13
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ვაჟასა" და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№3525019)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ გამგებელსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№0416794)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - დათო ოკუჯავას (აბ.№5110854), ზვიად ოკუჯავას (აბ.№5110783), კობა ოკუჯავას (აბ.№5110818), რაისა ნიჟარაძეს (აბ.№5110827), ზურაბ მურღულიასა (აბ.№5110836) და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".
წარადგენს: კობა კობაური,
75/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იოსებ სონღულაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№1654178)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ქურციკიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№4499956)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მედია ნიჟარაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№5005095)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფატი ბაგაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№4759443)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ჯულიეტა ხუბუას (აბ.№4885468), მზისადარი ხუბუას (აბ.№4883870), მზისადარი ჭანტურიასა (აბ.№4883969) და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№1694606)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ჭანტურიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№2616805)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/22
ზეპირი მოსმენა ,,ქ. თბილისში, თ. ერისთავის ჩიხი №1-ში მცხოვრებ მოქალაქეებსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(№4193535 და №4254309)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/23
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ბიზნეს ცენტრი ბელინსკზე"-სა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ.(აბ.№5487038)(გადმოტანილია 3.11.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
75/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გრიშა ნეფარიძესა და სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციას" შორის არსებული დავის შესახებ".(№700486954)
წარადგენს: კობა კობაური,
75/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ე. ბაქრაძეს, მ. გელაძეს, შპს ,,ანტიკასა" და სხვათა და შპს ,,ბათუმის წყალს" შორის არსებული დავის შესახებ".
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
75/26
,,სს ,,საქორგგაზის" ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
75/27
,,ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ' ნორმატიული ადმინიკსტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყევბის შესახებ" (სს ,,საქორგგაზის" ახალ არეალში ტარიფის დადგენის/გავრცელების შესახებ)
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
75/28
,,გაზიფიცირებულ დასახლებათა ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 3 ნოემბრის №43/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ".
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
75/29
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
75/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(№372557) (გადმოტანილია 3.11.2016 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
75/31
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,