კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 ივნისი, 2019
15:სთ
45/1
„ელექტროენერგიის და ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიატების, წყალმომარაგების ლიცენზიატების, აგრეთვე ბუნებრივი გაზის მიმწოდებლების შერჩევითი შემოწმების პირველი ეტაპის შედეგების შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
45/2
„ზეპირი მოსმენა ქ. ბათუმში მოსალოდნელი დატვირთვის გამო მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადებაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვისა და განმარტების შესახებ“.(გადმოტანილია 31.05.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,