კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

5 ივლისი, 2019
12:00 სთ
56/1
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ეიმ ბილდინგ გრუპსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N756280520)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
56/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია ყოლბაიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 6.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/3
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ნიუ ლაიფსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755690291)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/4
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ბესიკ ლუაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/5
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ბანი 2007"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ჩივაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
56/7
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 28 მარტის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
56/8
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2015 წლის 26 მარტის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
56/9
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,დავით ტატიშვილის ჯანმრთელობის ცენტრის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
56/10
„ახალი მომხმარებლის, შპს ,,ტალი დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
56/11
„კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში (სამივე სექტორში დამტკიცებულ „მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“) ცვლილების შეტანის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ქრისტინე ჩაფიძე,
56/12
„ინვესტიციების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე."
წარადგენს: რევაზ გერაძე,
56/13
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
56/14
„ახალი მომხმარებლის - სს „ნიკორა ტრეიდის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
56/15
„ახალი მომხმარებლის - შპს „თორის“ კუთვნილი ობიექტის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
56/16
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტროსადგური ჟინვალჰესის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის რეგულირების პერიოდის განმავლობაში ცვლილებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხების შესახებ“
წარადგენს: ლია გვაზავა,
56/17
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის რეგულირების პერიოდის განმავლობაში ცვლილებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხების შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
56/18
„ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: თამარ პარუნაშვილი,
56/19
„ზეპირი მოსმენა ქ. ბათუმში მოსალოდნელი დატვირთვის გამო მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადებაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვისა და განმარტების შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
56/20
,,მოქალაქე ზაზა ზამბახიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N3102696271)(გადმოტანილია 27.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/21
,,მოქალაქე გიორგი ელიბეგოვსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N244102)(გადმოტანილია 28.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
56/22
,,მოქალაქე ირმა ბუქურსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N31002236583)(გადმოტანილია 27.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
56/23
სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას” მიერ 2018 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
56/24
შპს „ენგურჰესის” მიერ 2018 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე."(გადმოტანილია 28.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
56/25
შპს „ვარდნილჰესების კასკადის” მიერ 2018 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე.(გადმოტანილია 28.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
56/26
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
56/27
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
56/28
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,