კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

11 ივლისი, 2019
12:00 სთ
57/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ,,ციური გორგილაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1113894660)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
57/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კორნელი ფხაკაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102698444)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
57/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი წიქორიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112599216)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
57/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ფურცხვანიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100731189)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
57/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია გოგიჩაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1113392311)(გადმოტანილია 20.06.2019 სხომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
57/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ხვედელიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 20.06.2019 სხომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
57/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ მატკავასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1113345211) (გადმოტანილია 27.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
57/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა თანდილაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N350082)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
57/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯულიეტა უჩანეიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N142230)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
57/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იზოლდა ლომიძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3103097267)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
57/11
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ავთო კომპანი"-სა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2114460589)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
57/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიტალი ჯუღელსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N137156) (გადმოტანილია 27.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
57/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ ბარტყულაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N236909) (გადმოტანილია 27.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
57/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ლაცაბიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N293411)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
57/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახაბერ ბაციკაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N225478)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
57/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლაშა ნასარიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N562987)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
57/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ მემიშიშსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1112634117)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
57/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე უჩა ღვინიაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755315604)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
57/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნადია გათენაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N754352143)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
57/20
ზეპირი მოსმენა ,,ზ. ჟვანიას მოედნის მიმდებარედ ს. მგალობლიშვილის ქუჩაზე, შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" მფლობელობაში არსებული სასმელი წყლის მილსადენის განმეორებით დაზიანების გამომწვევი მიზეზების თაობაზე."
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
57/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - ვალერი ბუდნიცკს, იუზა ბოკუჩავასა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102129398) (გადმოტანილია 27.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
57/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სალომე გურეშიძე-დვალსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100005772) (გადმოტანილია 27.06.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
57/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამარა კუნჭულიასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3101952704)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
57/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ცაგურიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3101648759)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
57/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - აზა მაისურაძესა, ანა მოსიაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1115298060)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
57/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100005772)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
57/27
„ახალი მომხმარებლის, შპს „მონოლითი-1“-ის კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
57/28
„ახალი მომხმარებლის, შპს „ჯეო კონსტრაქშენის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
57/29
„ახალი მომხმარებლის, ამხანაგობა „ანჯაფარიძის 2ა“-ს ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
57/30
„ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანების“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის პერიოდის გადავადებაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
57/31
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
57/32
,,მოქალაქე ნინო შაველაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ.N389127) (გადმოტანილია 4.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
57/33
შპს ,,ეიმ ბილდინგ გრუპსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N756280520) (გადმოტანილია 5.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,