კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 ნოემბერი, 2016
74/1
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე." (სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის" ელექტროენერგიის განაწილების, გატარებისა და მომხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
74/2
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე." (შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისთვის" წყალმომარაგების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
74/3
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე." (შპს ,,მცხეთის წყალისთვის" წყალმომარაგების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
74/4
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე." (შპს ,,რუსთავის წყალისთვის" წყალმომარაგების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
74/5
„ზეპირი მოსმენა სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
74/6
„ზეპირი მოსმენა შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
74/7
„ზეპირი მოსმენა შპს „რუსთავის წყალის“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
74/8
„ზეპირი მოსმენა შპს „მცხეთის წყალის“ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,