კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

18 ივლისი, 2019
12:00 სთ
60/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია ყოლბაიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 6.06.2019 და 5.07.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
60/2
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ბანი 2007"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 5.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
60/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მადონა ჯოხარიძესა (აბ №754165744) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის დავის თაობაზე. (აბ.N754165744)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
60/4
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ნიუ ლაიფსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755690291) (გადმოტანილია 5.07.2019 და 17.07.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
60/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ბერიძესა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N6010217021)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
60/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ედუარდ არაქელოვსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3196311)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
60/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ჯამაგიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N2447445)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
60/8
ზეპირი მოსმენა სპს ,,კვაჭაძე და კომპანიასა" და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N4910521320)(გადმოტანილია 4.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
60/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ხარშილაძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ.(აბ.N4519756)(გადმოტანილია 4.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
60/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან კუკავასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ.N474412)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოპქალაქე ნაირა ჩაჩუასა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ.N3102830274)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოპქალაქე ირინე ხუბულურსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ.N3102214871)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოპქალაქე ლევან აბაშიძესა და შპს ,,ინტერ გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ.N3102310151)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ბაშიროვსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N538019)(გადმოტანილია 4.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯემალ წივილაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N320299)(გადმოტანილია 4.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/16
„ახალი მომხმარებლის - სს „ნიკორა ტრეიდის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 5.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
60/17
„ახალი მომხმარებლის - სანდრო ბახსოლიანის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
60/18
„შპს „თიემ პლაზას“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
60/19
„წყალმომარაგების სექტორში ინვესტიციების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე საკითხი."
წარადგენს: ტრისტან ბენაშვილი,
60/20
ზეპირი მოსმენა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობისა და სასმელი წყლის ხარისხის თაობაზე.
წარადგენს: გივი ნადირაძე,
60/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა ხვედელიძესა და შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
60/22
შპს „ვარკეთილაირის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
60/23
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
60/24
,,მოქალაქე კორნელი ფხაკაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N3102698444)(გადმოტანილია 11.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
60/25
,,მოქალაქე ლაშა ნასარიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N562987)(გადმოტანილია 11.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/26
,,მოქალაქეებს - ვალერი ბუდნიცკს, იუზა ბოკუჩავასა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N3102129398) (გადმოტანილია 27.06.2019 და 11.07.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
60/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა პატარიძესა და შპს,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1114495282) (გადმოტანილია 17.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
60/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა ნოზაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102286889) (გადმოტანილია 17.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,