კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

19 ივლისი, 2019
12:00 სთ
61/1
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ნიუ ლაიფსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755690291) (გადმოტანილია 5.07.2019, 17.07.2019 და18.07.2019 სხდომებიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
61/2
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე." (გადმოტანილია 5.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
61/3
ზეპირი მოსმენა შპს „აითილების“ „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
61/4
ზეპირი მოსმენა შპს „ჯი-თი-ემ გრუპის“ „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
61/5
ზეპირი მოსმენა შპს „რუსთავის ფოლადის“ „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
61/6
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,