კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

25 ივლისი, 2019
12:00 სთ
62/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია გოგიჩაშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1113392311)(გადმოტანილია 20.06.2019 და 11.07.2019 სხომებიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
62/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ხვედელიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 20.06.2019 და 11.07.2019 სხომებიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
62/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არჩილ არჩაიასა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3100786298)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
62/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა ჟვარიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
62/5
ზეპირი მოსმენა შპს ,,თმგრუპსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N429419848)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
62/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ცაგურიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3101648759)(გადმოტანილია 11.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
62/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ჯავახიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1113291115)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
62/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ მაზმიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102706193)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
62/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახაბერ ბაციკაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N225478) (გადმოტანილია 11.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
62/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ჩიკვილაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N131059)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
62/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ტაბატაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N4914444)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
62/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა ღუღუნაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N344884)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
62/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინათინ კვირკველიასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3103245643)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
62/14
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 6 ივნისის N44/3 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
62/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე უჩა ღვინიაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N755315604)(გადმოტანილია 11.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
62/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნადია გათენაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N754352143)(გადმოტანილია 11.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
62/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახაბერ სორდიასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
62/18
ზეპირი მოსმენა შპს ,,სამრეცხაოსნ"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
62/19
ზეპირი მოსმენა შპს ,,თბილისის N4 საოჯახო მედიცინის ცენტრსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
62/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თემურ თუმანიშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N0411307)
წარადგენს: კობა კობაური,
62/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათია ქარსაულიძესა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1760829)
წარადგენს: კობა კობაური,
62/22
„ახალი მომხმარებლის - სანდრო ბახსოლიანის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“ (გადმოტანილია 18.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
62/23
ზეპირი მოსმენა „ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: მიხეილ სულაძე,
62/24
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ."
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
62/25
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,
62/26
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
62/27
ზეპირი მოსმენა სს „RMG Copper“-ის „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
62/28
ზეპირი მოსმენა შპს „ჯეოსტილის“ „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
62/29
„სს „სვანეთი ჰიდროზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 27 მარტის № 23/20 გადაწყვეტილებით გაცემულ ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 24 მაისის № 39/28 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
62/30
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ შპს „ვარდნილჰესების კასკადის“ ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის რეგულირების პერიოდის განმავლობაში ცვლილებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხების შესახებ.
წარადგენს: ლია გვაზავა,