კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

19 ივლისი, 2019
11:30
60/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ბაშიროვსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N538019)(გადმოტანილია 4.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
60/2
„ახალი მომხმარებლის - სს „ნიკორა ტრეიდის“ კუთვნილი ობიექტის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 5.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
60/3
„შპს „თიემ პლაზას“ კუთვნილი ობიექტის სიმძლავრის გაზრდის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
60/4
„წყალმომარაგების სექტორში ინვესტიციების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე საკითხი."
წარადგენს: ტრისტან ბენაშვილი,
60/5
შპს „ვარკეთილაირის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
60/6
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
60/7
,,მოქალაქე კორნელი ფხაკაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.N3102698444)(გადმოტანილია 11.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
60/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა პატარიძესა და შპს,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N1114495282) (გადმოტანილია 17.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
60/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა ნოზაძესა და სს ,,საქორგგაზს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.N3102286889) (გადმოტანილია 17.07.2019 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,